Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R - Akumulatory ciepła zrzutowego ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcejPatenty Kramarz Polska ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Najnowsza Playlista ...

zobacz na YouTubeProjekty, Patenty, technologie, innowacje, wynalazki, B+R, TRL - transfer technologii, obrót prawami 

DEWIZA: Tworzymy z myśla o Tobie i Naszym Kraju

Dewiza: Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju

Witryna poza prezentacją własnego
dorobku ma na celu promocję krajowych technologii
tworzących wkład w dziedzinę i rozwoj polskich innowacji.

Pomoc praktyczną aplikującym w ramach PO na lata 2014-2020.
Badanie stanu techniki, analizy patentowe i opracowania nowych technologii.

Upowszechnienie oraz transfer technologii z praw własności przemysłowej do podmiotów krajowych i zagranicznych zainteresowanych wyłącznością oraz monopolem przemysłowym wraz z udostępnieniem wyników prac badawczo-rozwojowych naszych rozwiązań pod i konkretne działania w ramach ogłaszanych konkursów regionalnych i programu PO IR - dopasuj konkretny Projekt do Twojej branży lub stwórz go z nami ...Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła ... więcej

Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła do systemu HCA - najnowsze wynalazki z 2019 roku realizowane w zakresie systematycznych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych od lat w zakresie - akumulacji ciepła i energii cieplnej pozyskanej z procesów użytkowych i otoczenia obiektu oraz samej natury i jej gromadzenia, magazynowania w fazowych wieloblokowych akumulatorach ciepła o zdolnościach przewyższających znane nam systemy ... więcej


Kaskadowy spiralny absorber ciepła ... więcej

Kaskadowy spiralny absorber ciepła - Nowy kształt absorbera ciepła do zastosowań w szczególności w systemie HCA i odbioru czy też odzysku ciepła ze zrzutu ścieków oraz innych absorberów liniowych akumulujących ciepło przejściowe w strukturze masy akumulacyjnej X do wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego z wzoru przemysłowego KRAMARZ Józef POLSKA, stanowiący tak cześć wytworu innych absorberów i akumulatorów ciepła ... więcej


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ... więcej

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - prace badawczo-rozwojowe i inna wiedza specjalistyczna niejawna ujęta w znaku towarowym słownym w klasach 06, 11, 42 i 45 oraz projekty i systemy realizowane pod jego szyldem w zakresie praw autorskich, zarządzania i nadzoru nad nimi - prowadzone i udokumentowane Patentami tworzącymi polską myśl techniczną w obszarze, systemów uzbrojenia i konstrukcji zespolonych, paneli grzewczo-chłodzących, absorberów ciepła oraz akumulatorów do gromadzenia energii cieplnej a także wielu innych niejawnych ... więcej


Projekt X

Projekt X - koncepcyjny budowy czołgu nowej generacji z lat 2004-2007, który tworzy blisko 100, całkowicie nowych rozwiązań, kształtujących nową bryłę czołgu o zmiennych wymiarach, parametrach i możliwościach maskowania z obniżonym echem radarowym, trudną do trafień tak z ziemi jak i z powietrza przy jednoczesnym obniżeniu jego wagi i zwiększeniu możliwości trakcyjnych dla celów logistyki i przerzutów w dalekie rejony działań - został reaktywowany i wznowiony po uwzględnieniu obecnego stanu wiedzy i techniki w tym obszarze, nowymi wynalazkami ... więcej


Systemy łączenia paneli na click ... wiecej

Systemy łączenia paneli podłogowych i fasadowych na click (zaklik) powstałe w wyniku prac B+R - ustalone we wzorach przemysłowych oraz wynalazkach dotyczących sposobów łączenia paneli zarówno grzewczo-chłodzących jak i absorbująco-kumulujących tworzących rodzime i polskie systemy ogrzewania, absorpcji i kumulacji ciepła pod nadaną przez autora i ich twórcę nazwą anglojęzyczną oraz logiem i znakami towarowymi Vertical-click PANEL i Spoon-click PANEL oraz Duo-spoon PANEL do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w systemach HCA ... więcej


Panel grzewczo-chłodzący-absorbujacy ALU Term ... wiecej

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term - Decyzja UPRP o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny w klasach towarowych 6, 11, 42 i 45 dotyczący sposobów i urządzeń w postaci wynalazków i wzorów przemysłowych oraz praw autorskich, będących rezultatem prac badawczo-rozwojowych zgłaszającego twórcy nad nowymi produktami i wyrobami oraz procesami technologicznymi w zakresie tego typu wyrobów oraz samej myśli technicznej i całości prac badawczo-rozwojowych w obszarze aluminiowych paneli termicznych ... więcej


Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania budynków ... więcej

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania dla potrzeb użytkowych budynku i jego mieszkańców powstała jako owoc pierwszych i początkowanych prac badawczo-rozwojowych nad samymi sposobami oraz urządzeniami do przechowywania energii cieplnej, tzw. akumulatorami ciepła, już w 2009 roku - pierwszymi zgłoszeniami do UPRP wynalazków z dnia 15.05.2009r. pod nadanym numerem i tytułem roboczym: P.388048 "Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych" oraz innymi ... więcej


Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego ... więcej system kominowy HCA

WYNALAZEK - Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa - najnowszy wynalazek do zastosowań i budowy systemów kominowych z odzyskiem ciepła z wentylacji i spalin z tzw. recyklingiem zwrotnym ciepła o bardzo wysokim współczynniku odzysku ciepła traconego w wyniku wentylacji pomieszczeń i spalania. Kontynuacja naszych rozwiązań z Patentu PL 200318 i Patentu PL 195174 uwzględniająca know-how pozytywne i negatywne ... wiecej


Prawo z Rejestracji NR 24759 Wzoru Przemysłowego - Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Świadectwo Rejestracji i Prawo z Rejestracji NR 24759 wzoru przemysłowego pt. Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - wystawione i wydane przez UPRP na rzecz Kramarz Józef Polska i sam przykład dokumentu ochronnego, opis i ilustracja wzoru przemysłowego, definicje wzoru przemysłowego i przykłady licencji na wzory przemysłowe oraz inne prawa ochronne w zakresie wzoru przemysłowego i samych wynalazków w których niniejszy wzór ma czy przewiduje zastosowanie przemysłowe w obszarze tego typu paneli ... więcej


Projekt Izery TOP ... więcej

Izery TOP - projekt organizacyjny nowych form promocji i ochrony środowiska naturalnego Gór Izerskich z zastosowaniem technologii HCA - niskoemisyjnego ogrzewania POLPANEL oraz recyklingu ciepła traconego w wyniku spalania oraz zrzutu ścieków a także odbioru ciepła słonecznego i jego kumulacji przez nasłonecznione części dachów i fasad budynków służących do wynajmu miejsc noclegowych - demonstracyjny, zastosowań technologii ochrony środowiska w drodze technicznej modernizacji obiektów infrastruktury noclegowej ... więcej


Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Wzór przemysłowy (industrial design) - Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Nowy kształt kompensatora cieplnego naprężęń poprzecznych paneli w polu pływającym podłóg i ogrzewania podłogowego oraz ścian i ogrzewania ściennego, znoszący technicznie kompensację poprzeczną spiętych paneli za pomocą nowych rodzajów sprzęgów jako rozwiązań i sposobów patentowanych do celów dedykowanych przez trzy systemy ogrzewania POLPANEL do systemów HCA (heating, cooling, absorbing, accumulation) ... więcej


Najnowsze systemy i rodzaje ogrzewania domów POLPANEL

Systemy i rodzaje ogrzewania POLPANEL - kasetowe, strefowe i sekwencyjne - Wszystkie systemy ogrzewania, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zaprojektowanych ... więcej


Opisy patentowe w PDF w tym PL 196379 w zakresie absorberów ciepła

OPISY PATENTOWE w PDF - wybrane z wielu opublikowanych patentów na wynalazki przy czym należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam ... więcej


Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Wzór przemysłowy - Industrial design - Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Z definicji to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację - a w naszym wypadku nowy rodzaj sprzęgu i połączeń paneli ALU za pomocą nowego rodzaju pióra obcego. Duo-spoon - tzw. podwójnej łyżki o funkcji zawiasu do łączenia, demontażu czy też serwisowania paneli kasetowych ... więcej


Wynalazek P.427236 - Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad - najnowszy wynalazek z 2018 roku ... więcej

WYNALAZEK - Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad - z 2018r. jako jeden z kilku wynalazków stworzonych do systemu i samego "Sposobu odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz … ". Realizacja kompleksowa rozwiązań służących absorbcji płaszczyznowej ciepła z powierzchni dachów i fasad budynków, prowadząca do redukcji i obniżenia kosztów wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb użytkowych tych budynków oraz znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery ... więcej


Wynalazek P.425564 - Panel absorbujacy grzewczo-kumulujący

WYNALAZEK - Panel absorbujący grzewczo-kumulujący - z 2018r. do projektu i systemu HCA z grupy wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących jako panelowy i kumulacyjny absorber ciepła dedykowany wraz z innymi wynalazkami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi do polskiego systemu HCA tworzonego na potrzeby odbioru, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła z otoczenia i samego użytkowania budynków oraz obiektów przemysłowych jako jedno z urządzeń do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania ... więcej


Projekty realizowane ... wiecej

Projekty realizowane - Poprawa efektywności energetycznej budynków w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eko modernizacji za pomocą systemu HCA, ALU system cassette-composite PANEL, ALTERPANEL, POLPANEL czy innych realizowanych projektów, które w znacznym stopniu mogą się przyczynić do ograniczenia emisji ciepła i CO2 do atmosfery oraz ochrony środowiska naturalnego człowieka - zawarta w szeregu najnowszych wynalazków w postaci absorberów pochłaniających, kumulujących i odzyskujących ciepło zrzutowe ... więcej


TM - znaki towarowe słowne używane w przekroju prac B+R do oznaczania rezultatów i produktów naszych prac ... więcej

TM - znaki towarowe słowne - używane do oznaczania prac projektowych, badawczo-rozwojowych, rezultatów, produktów i wyrobów realizowanych przez Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich pod nazwą MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Świeradowie Zdroju - nowe produkty, wyroby i usługi, technologie i ich systemy, innowacje i wzornictwo (design), myśl techniczna, prawa autorskie i przemysłowe w postaci wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, know-how i inna wiedza specjalistyczna ... więcej


HCA to czyste powietrze - TM SG znak towarowy ... więcej

TRADEMARK - HCA to czyste powietrze - do oznaczenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wynalazków i wzorów dotyczących nowych rozwiązań, min. takich jak: ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane w oknach i inne ... więcej


PROJEKTY przygotowane do komercjalizacji i składania Wniosków po dotacje UE ... PDF otwierny w nowym oknie

PROJEKTY gotowe - w zakresie szeregu innowacji i rozwiązań wpisujących się w Programy Rządowe i Unijne w tym zwłaszcza POLPANEL, ALTERPANEL, ART-RAM, ALU system cassette-composite PANEL, HCA system i czyste POWIETRZE z których większość posiada udokumentowane prace badawczo-rozwojowe, opinie o innowacyjności produktu czy też technologii a w części z nich uzyskane pozytywne i wysokie oceny oraz już przyznane dotacje w ramach POIG i POIR. Projekty obejmują wynalazki, wzory przemysłowe, znaki ... więcej


Projekt HCA system - znak towarowy ... wiecej

TRADEMARK - Projekt HCA system - znak towarowy słowno-graficzny składa się z nazwy Projekt HCA system osadzonej w grafice w kolorach białym, szarym i czarnym charakteryzującej i przedstawiającej zakratkowaną kartkę papieru wraz z napisem, zaś skrót HCA z pojęcia (heating-cooling-absorbing). Przeznaczony jest głównie do oznakowania nowych wyrobów i usług dotyczących systemów ogrzewania, chłodzenia i absorpcji, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła za pomocą paneli ALU, absorberów ciepła oraz akumulatorów ciepła, nowymi ... więcej


Licencje (piktogram) ... więcej

LICENCJE KRAMARZ POLSKA - Certyfikaty Licencji i przykładowe licencje wyłączne, pełne, niewyłączne, jednostkowe, ograniczone, obiektowe i inne wydawane każdorazowo do każdej zawieranej UMOWY LICENCYJNEJ na każde przeniesione prawo z osobna - Spis Licencji i kompletna lista firm i podmiotów posiadających nasze licencje w przedziale czasu od 2008r. (uzupełniana obecnie) obrazująca zakres i warunki licencji oraz rynku na który została udzielona wraz z omówieniem kolejnych pojęć definiujących rodzaj licencji i jej prawne aspekty ... więcej


Patenty (piktogram) ... więcej

PATENTY i pierwszeństwa na wynalazki powstałe w okresie od 1992 do chwili obecnej oraz Prawa Ochronne na wzory przemysłowe i znaki towarowe powstałe do nich w okresie od 1992 do chwili obecnej stworzone przez i na rzecz podmiotu praw w osobie ich twórcy oraz uprawnionego do/i/z nich KRAMARZ Józef POLSKA oraz Unia Europejska jako przykład polskiej myśli technicznej i wkładu w rozwój i postęp cywilizacyjny nie tylko kraju i Unii Europejskiej ale i stanu techniki światowej - wybrane przykłady z dokumentów, pierwszeństw i zgłoszeń ... więcej


Wynalazki (piktogram) ... więcej

WYNALAZKI - Tytułowe i opisowe oznakowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie stworzonych wynalazków i wzorów przemysłowych na przestrzeni lat i w okresie od 1992 roku do chwili obecnej przez KRAMARZ Józef POLSKA jako ich twórcę na przełomie XX i XXI w. Najważniejsze wynalazki w historii naszej działalności i dorobku naukowego w tej dziedzinie oraz samego wkładu w postęp i rozwój nie tylko naszego kraju ale i stanu techniki światowej, wyszczególnionego w dziesiątkach naszych patentów - Lista będzie stale aktualizowana ... wiecej


HCA (piktogram PDF) ... więcej

HCA - Poprawa efektywności energetycznej budynków w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eko modernizacji za pomocą polskiego systemu kumulującego ciepło HCA (heating-cooling-absorbing system) złożonego z paneli wielofunkcyjnych, absorberów i akumulatorów ciepła dedykowanych do systemu HCA. System tworzy hybryda połączeń i zastosowań w celu przetwarzania, wytwarzania, pochłaniania i kumulacji ciepła na potrzeby ogrzewania i wytwrzania ciepłej wody w budynku - System HCA wpisuje się w Program Czyste Powietrze ... więcej


Projekt POLPANEL - znak towarowy słowno-graficzny ... więcej

TRADEMARK - Projekt POLPANEL - Znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest głównie do oznakowania Projektu POLPANEL w zakresie wyrobów i usług dotyczących paneli aluminiowych i ich wykonania oraz stosowania w tym zwłaszcza nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych oraz samych projektów związanych z nimi - dotyczących tej branży produkcji i usług oraz systemów samego ogrzewania, chłodzenia i absorpcji płaszczyznowej w układach wewnętrznych i zewnętrznych - osadzony w grafice ... więcej


Wynalazek P.425645 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła - Przedmiotem wynalazku jest sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła przeznaczony do odbioru i kumulacji ciepła zrzutowego każdego ścieku z części sanitarnych budynku oraz wszelkich urządzeń wytwarzających i/lub zużywających ciepła wodę użytkową takich jak zlewy i zlewozmywaki, wanny, prysznice i bidety, pralki ... więcej


Wynalazek P.425476 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach - System odbioru ciepła z dachu (podpowierzchniowy z pod poszycia dachu) tworzy kilka wynalazków i wzorów przemysłowych, których generalnie zadaniem jest zastąpienie dotychczasowych naszych rozwiązań i doświadczeń zebranych w obszarze użytkowania testowego podpołaciowego kolektora powietrznego. Poziom gotowości technologicznej według TRL lub GEKON systemu i jego komponentów ... więcej


Trademark UE (piktogram) ... więcej

TRADEMARK - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - Słowny znak towarowy UE No 016455404 na rzecz Kramarz Józef Polska zarejestrowany od dnia 09.03.2017r. do dnia 09.03.2027r. na terytorium 28 krajów Unii Europejskiej w tym Polski w klasie 45 przez Urząd Unii Europejskiej ds.. Własności Intelektualnej EUIPO European Union Intellectual Property Office - Świadectwo Rejestracji - CERTYFIKATE OF REGISTRATION No 016455404 oraz z przykładu, kompletna dokumentacja wraz z opisem klas, wydana przez EUIPO ... więcej


Opracowanie z 2013r. TRL w PDF ... otwórz w nowym oknie

TRL (Technology Readiness Level) - Gotowość technologiczna i osiągnięty poziom gotowości technologicznej nowych technologii KRAMARZ POLSKA : produkcji wielofunkcyjnych paneli grzewczo - chłodzących, ogrzewania niskotemperaturowego panelem ściennym lub podłogowym, ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego panelem ściennym lub podłogowym oraz odbioru i absorpcji ciepła oraz energii słonecznej panelem grzewczo - chłodzącym. Sumaryczna w czterech obszarach badań i wdrożeń technologii POLPANEL i wyrobu PANEL ALU-therm ... więcej


Trademark ALU-Therm PANEL (piktogram) ... więcej

TRADEMARK - ALU-Therm PANEL ... znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest do oznakowywania wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących systemu i projektu POLPANEL, ALTERPANEL i HCA nowego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym. Rodowód tego znaku sięga 2008 roku gdzie został ujęty i określony w części nazw wspólnych PANEL w znaku towarowym i Prawie NR 223927 dla Projektu POLPANEL w klasach towarowych 06, 42 i 45 dla tych samych towarów i usług ... więcej


HCA system (piktogram) ... więcej

SYSTEM - System grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA ... Nowej generacji system grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA oparty na technologii produkcji wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących ALU system cassette-composite PANEL oraz poprzednich POLPANEL ALU system, stworzony dla wykorzystania naturalnej i wolnej energii słońca, wody, gruntu i powietrza inspirowany jest między innymi, pierwszymi wynalazkami w tym temacie z lat ubiegłych, jak np.. „Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach ... więcej


Wynalazek P.425646 (piktogram) ... wiecej

WYNALAZEK - Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowo-sprzęgające - wynalazek P.425646 …Przedmiotem wynalazków jest nowy sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające, polegający na trwałym spięciu i złączeniu wielofunkcyjnych paneli alu-therm grzewczych, chłodzących i absorbujących oraz fotowoltaicznych w płaszczyznowy grzejnik lub odbiornik ciepła czy też system fotowoltaiczny za pomocą nowego sprzęgu "duo spoon" ... więcej


Projekt ART-RAM - znak towarowy ... zobacz wiecej

TRADEMARK - Projekt ART-RAM - znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest głównie do oznakowania Projektu ART-RAM w zakresie wyrobów i usług dotyczących ram obrazów, krosen malarskich i innych z drewna, MDF i innych surowców drewnopochodnych oraz aluminium w tym zwłaszcza nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych oraz samych projektów związanych z nimi - dotyczących tej branży produkcji w zakresie dalszym nowych sposobów mocowania płótna malarskiego na ramie krosna ... więcej


Wzór przemysłowy Wp.26421 (piktogram) ... więcej

WZÓR PRZEMYSŁOWY - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - Przedmiotem wzoru przemysłowego jest w jego ośmiu odmianach, panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący, w formie ukształtowanej profila aluminiowego do łączenia z innymi materiałami dla budowy paneli dekoracyjnych budynków sklasyfikowany według klasyfikacji lokarneńskiej w klasie 25-01 pod numerem bazowym 2501B057 i numerze seryjnym polskim B00042. - służący do zamykania, osadzania i łączenia go z/i/na łożu nośnym ... więcej


Wynalazek P.425433 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - wynalazek P.425433 ... Przeznaczony do zabudowy elewacji i fasad w celach wykończeniowych oraz wytwarzania energii cieplnej a także elektrycznej na potrzeby budynku w którym zastosowano nasze najnowsze sposoby łączy i połączeń SPOON-CLICK oraz DUO-SPOON. Jeden z wielu systemów paneli wielofunkcyjnych ALU-Therm PANEL oznaczonych jako ALU-Solar PANEL, ALU-Volt PANEL i ALU-Mobile PANEL w zależności od jego wersji rozwojowej ... więcej


Opis Patentowy PL 200318 (piktogram) ... więcej

OPIS PATENTOWY PL 200318 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych - Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych, przeznaczony do odbioru i kumulacji oraz zwrotu do pomieszczeń obiektu ciepła usuwanego przewodami wentylacyjnymi i ... wiecej


Wzór przemysłowy Wp.26422 (piktogram) ... więcej

WZÓR PRZEMYSŁOWY - Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - wzór przemysłowy do zastosowań i połączeń paneli podłogowych, ściennych i fasadowych różnego typu na zaklik pionowy na wspólnym łożu nośnym, w tym zwłaszcza aluminiowych lub kompozytowych w połączeniach z innymi materiałami nowym zapięciem i spięciem za pomocą sprzęgu łyżkowo-zaklikowego pracującego w dwóch kierunkach, pionowym i poprzecznym poziomym - nowy sprzęg paneli "spoon click" ... więcej


Wynalazek P.425026 (piktogram) ... wiecej

WYNALAZEK - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające - wynalazek P.425026 - sposób łączenia paneli podłogowych, ściennych i fasadowych różnego typu na zaklik pionowy na wspólnym łożu nośnym, w tym zwłaszcza aluminiowych lub kompozytowych w połączeniach z innymi materiałami nowym zapięciem i spięciem za pomocą sprzęgu łyżkowo-zaklikowego pracującego w dwóch kierunkach, pionowym i poprzecznym poziomym - nowy sprzęg paneli wielofunkcyjnych "vertical click" ... więcej


Wynalazek P.424994 (piktogram) ... więcej

WYNALAZEK - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - wynalazek P.424994 - Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny przeznaczony do absorbowania i kumulowania energii słonecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej oraz innych zastosowań, w systemach fasadowych i dachowych złożonego z nich pola absorpcji płaszczyznowej. Wynalazek opracowano w ramach długoletnich prac badawczo-rozwojowych nad tego typu i rodzajem aluminiowych paneli ... więcej


ALTERPANEL system (piktogram) ... więcej

PROJEKT - ALTERPANEL to system i technologia którą tworzy: Grupa nowych na rynku technologii i jej całej gamy produktów z obszaru produkcji profili aluminiowych w postaci wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego wnętrz lub odbioru ciepła słonecznego z fasad, dachów i innych nasłonecznionych powierzchni budynków - podsumowany koncepcją, pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniami, testami i innymi ujawnionymi w poprzednim Projekcie i systemie POLPANEL ... więcej


Opracowanie z 2011r. w PDF ... otwórz w nowym oknie

B+R 2011 - Technologia produkcji innowacyjnych wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących pod nazwą skrótową, marką i znakiem towarowym POLPANEL dla całej grupy wyrobów i usług oznakowanych jako PANELE ALU lub ALU PANEL … Grupa innowacyjnych wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących POLPANEL ALU-therm nad którą prace koncepcyjne rozpoczęto w roku 1992 w Polsce we współpracy z Kęty SA a następnie Sapa Aluminium owocuje w chwili obecnej całą możliwą gamą ich zastosowania ... więcej


POLPANEL system (piktogram) ... więcej

PROJEKT - system i technologia POLPANEL ... Projekt POLPANEL a w jego zakresie system POLPANEL bierze swe początki z opracowań pierwszych przełomowych wynalazków i zgłoszeń w latach 1999/2000. Sam Projekt techniczno-technologiczny oparty w dalszej części na szeregu dalszych wynalazkach wykorzystujących pierwszeństwa z lat poprzednich i całość wzornictwa przemysłowego w zakresie kolejnych modułów paneli aluminiowych o kolejno dodawanych funkcjach użytkowych, został z powodzeniem wdrożony w latach ... więcej


Trademark ALU-PANEL (piktogram) ... więcej

TRADEMARK - Znak towarowy ALU-PANEL ... Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA. Marka wypracowana od 1999 roku przez ich twórcę ... więcej


Trademark Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący (piktogram) ... wiecej

TRADEMARK - Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący ... znak towarowy słowno-graficzny przeznaczony jest do oznakowywania wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących systemu i projektu POLPANEL, ALTERPANEL i HCA nowego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym. Rodowód tego znaku sięga 2008 roku gdzie został ujęty i określony w części nazw wspólnych PANEL w znaku towarowym i Prawie NR 223927 dla Projektu POLPANEL w tych samych klasach towarowych 06, 42 i 45 ... więcej


Trademark ALU-Bed PANEL (piktogram) ... wiecej

TRADEMARK - ALU-Bed PANEL znak towarowy przeznaczony jest do oznakowywania łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących systemu oraz projektu POLPANEL nowego rodzaju ogrzewania, chłodzenia i absorpcji ciepła sposobem płaszczyznowym w polu złożonych z nich ścian, podłóg, fasad i innych i za ich pomocą w układach paneli wielofunkcyjnych oraz jego alternatywnego wydania pod nazwą ALTERPANEL jako łoże wielofunkcyjne panela ALU-Therm PANEL i innych modułów paneli w których strukturze i konstrukcji zaplanowano tego rodzaju ... więcej


Sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL (piktogram) ... więcej

SYSTEM - Strefowe, sekwencyjne, kasetowe niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL, ALTERPANEL i HCA ... Ogrzewanie płaszczyznowe strefowe i sekwencyjne panelami ALU-Therm, ALU-Cassette i ALU-Composite przez system grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA, ALTERPANEL i POLPANEL to suma zebranych doświadczeń i wyników prac badawczo-rozwojowych dla tego typu ogrzewania w okresie od 1999 roku do chwili obecnej przez autora i twórcę systemów oraz praw patentowych i ochronnych na tej przestrzeni ... więcej


Strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL (piktogram) ... wiecej

TECHNOLOGIA - ogrzewania płaszczyznowego panelem ściennym lub podłogowym tworzącym po złożeniu pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana kilku patentami i wzorami przemysłowymi, unikalna w światowym stanie techniki. To przyszłość i alternatywa dla obecnych znanych systemów ogrzewania, takich jak grzejniki miejscowe, ogrzewanie podłogowe lub nadmuchowe czy inne ... więcej


B+R 2010 (piktogram PDF) ... więcej

B+R 2010 - Technologia produkcji Wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących z grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm - W ramach zintensyfikowanych prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w latach 1999/2008 efektem których zebrano sumę doświadczeń w obszarze wstępnym zastosowań produktów tych technologii, zdecydowano o dokonaniu pierwszego wdrożenia do produkcji ciągłej przemysłowej wyrobów technologii pod nazwą roboczą i logiem panel Alu-Therm (od skrótu aluminium i termika). … Początki prac ... więcej


Recykling ciepła ... więcej

Nowe technologie pod dotacje unijne w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Aktywne Patenty na sposoby i urządzenia tworzące nowe technologie, udostępnione na bardzo korzystnych warunkach mogą służyć min. takim celom jak : Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu ... więcej


Wybrane opisy patentowe KRAMARZ POLSKA w PDF ... otwierane w nowym oknie

Opis patentowy PL 195174 - Spalinowy absorber ciepła ... więcej w PDFOpis patentowy PL 196379 - Ściekowy absorber ciepła ... więcej w PDFOpis patentowy PL 19683 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy ... więcej w PDFOpis patentowy PL 198134 - Sposób i urządzenie do odzyskiwani ciepła odpadowego ścieków ... więcej w PDFOpis patentowy PL 198814 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocyOpis patentowy PL 199683 - Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnegoOpis patentowy PL 200318 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnychOpis patentowy PL 200319 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądemOpis patentowy PL 205160 - Powietrzno-termiczna listwa panelowaOpis patentowy PL 205162 - Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowejOpis patentowy PL 205164 - Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnejOpis patentowy PL 207154 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadówOpis patentowy PL 193961 - Termiczna listwa panelowaOpis patentowy PL 190199 - Dokólna gąsienica samochodowaOpis patentowy PL 199684 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań - KRAMER POLANDOpis patentowy PL 200284 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokryciaOpis patentowy PL 208542 - Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacjiOpis patentowy PL 215966 - Urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów


więcej opisów patentowych w PDF

Zaproszenie do rokowań ... zobacz


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, podjęciem ewentualnej i możliwej współpracy, w zakresie realizacji, nowatorskich i ambitnych Projektów, dotyczących w głównej mierze polskiego systemu HCA oraz innych, którym nie jest obca idea, rozwoju i promocji polskiej myśli technicznej oraz wszystkich tych, którzy szukają niszy rynkowej oraz nowych technologii i ich produktów w tym w szczególności takich, które obniżą energochłonność naszych budynków, pozwalając jednocześnie na pozyskanie darmowej energii cieplnej w efekcie zastosowań naszych absorberów ciepła zarówno tych do jego odzysku jak i pozyskania z natury oraz samego obiektu

Projekt HCA system ... więcej

...
HCA ... to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorbcji i kumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia.

HCA to czyste powietrze ... wiecej

Zobacz też ... Najnowsze filmy utrwalonych na playliście nowych wynalazków i praw


... zobacz filmy na kanale YOUTUBE

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ... zobacz wybrane z przykładu licencje udzielone w latach poprzednich (wykaz i spis licencji)


LICENCJA KRAMARZ POLSKA