Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

LICENCJA KRAMARZ POLSKA na rzecz AIMIND LTD UK - Great Britain 

Licencja na rzecz AIMIND LTD United Kingdom na unijny znak towarowy EM016455404 ... zobacz w wersji angielskiej

CERTYFIKAT LICENCJI KRAMARZ POLSKA

wydawany każdorazowo
do każdej UMOWY LICENCYJNEJ
na każde przeniesione prawo z osobna.
Stanowiący zgodę twórcy i uprawnionego
na wykorzystanie jego praw wyłącznych, konkretnych
i ustalonych na podstawie dokumentów ochronnych na
warunkach ściśle określonych w zawartej odrębnie umowie licencyjnej

LICENCJA Pełna KRAMARZ POLSKA
na rzecz AiMind LTD z siedzibą w Luton, Wielka Brytania
na korzystanie z unijnego znaku towarowego EM016455404


zobacz ... Znak towarowy Unii Europejskiej (słowny) i Świadectwo Rejestracji w EUIPO

Licencja i Certyfikat Licencji podpisany przez uprawnionego ze Znaku EM016455404

Licencja na rzecz AIMIND LTD United Kingdom na unijny znak towarowy EM016455404 ... zobacz więcej licencji

Opis Licencji i Certyfikatu Licencji:

LICENCJA Pełna na Wielką Brytanię KRAMARZ POLSKA na korzystanie
z unijnego znaku towarowego EM016455404 udzielona na rzecz AiMind LTD AW House, 6-8 Stuart Street, Luton, England, LU1 2SJ

wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący

multifunctional aluminum heating and cooling panel

Licencja trwa od dnia 19 grudnia 2019 roku zgodnie i na warunkach zawartych UMOWĄ z dnia 19.12.2019r.

CERTYFIKAT wystawił i podpisał uprawniony ze znaku towarowego KRAMARZ Józef POLSKA

Krobica, Polska dnia 19 grudnia 2019 roku

Licencja obejmuje też dalszą zgodę na korzystanie ze znaku towarowego R.314081

tj. posługiwanie się wyżej przedstawionym Certyfikatem Licencji w sprawach przedmiotowo-podmiotowych Spółki AiMind Ltd England

LICENCJA KRAMARZ POLSKA R.314081 ... więcej Prawo Ochronne NR 314081

...

Zobacz też ... inne licencje na rzecz Aimind Ltd na używanie i zarządzanie prawami

KRAMARZ POLSKA na jego LICENCJI i za jego zgodą na terenie USA, UE, Wielkiej Brytanii i Polski na warunkach ustalonych w umowach licencyjnych zawartych w związku z udzielonymi Licencjami - Grupa Licencji i praw na rzecz AIMIND

LICENCJA R.314081 na znak towarowy na rzecz KRAMARZ POLSKA ... więcej opis znaku towarowego

...

zobacz ... na stronie AIMIND

zobacz ... AIMIND LTD w mapach Google

Zobacz też ... licencje gotowe do udostępnień pod Programy UE i RP Czysta Energia

Niskoemisyjne technologie ogrzewania oraz systemy i urządzenia grzewcze HCA ... więcej

Czysta Energia i Czyste Powietrze

Nieemisyjne źródła ciepła i energii
Niskoemisyjne systemy i urządzenia grzewcze HCA
Niskoemisyjne technologie grzewcze i ogrzewania POLPANEL
Niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA

które, tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców, objęte wieloma znakami towarowymi w tym, min. Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący lub też jako: Multifunctional aluminum heating and cooling panel

Zobacz ... Polskie Systemy HCA - panele i systemy grzewczo-chłodzące HCA - TM

HCA system grzewczo-chłodzący ... więcej

Polski System HCA

Znak towarowy słowno-graficzny

HCA system grzewczo-chłodzący

oznakowany poza klasą 06, 42 i 45 w klasie 11 jako:

systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

innymi słowy:

ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń w systemie płaszczyznowym
za pomocą paneli podłogowych i ściennych mocowanych na przegrodach
wewnętrznych budynków, stanowiących tak elementy wykończeniowe wnętrz

HCA system absorbująco-akumulujący ... więcej

Polski System HCA

Znak towarowy słowno-graficzny

HCA system absorbująco-akumulujący (klasa 06, 11, 42 i 45)

innymi słowy:

absorpcji ciepła zrzutowego i traconego w procesach
użytkowych i przemysłowych za pomocą całej gamy absorberów
ciepła oraz jego akumulacji poprzez jego magazynowanie i gromadzenie
w masie akumulacyjnej X akumulatorów ciepłych i zimnych oraz wieloblokowych
według projektów, wynalazków i patentów oraz wzorów przemysłowych i użytkowych
dostępnych do zastosowań obiektowych oraz przemysłowych na Licencji Kramarz Polska


System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Zobacz też polskie ..... niskoemisyjne technologie i systemy ogrzewania POLPANEL

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ... więcejSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ... więcejStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ... więcej

...

Wzory przemysłowe do zastosowań w niskoemisyjnych technologiach grzewczych

przygotowane do udostępnień i wdrożeń przemysłowych w ramach pomocy państwa i dotacji w istniejących Programach POIR i innych

Prawo z Rejestracji NR 25492 wzoru przemysłowego "Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło" ... więcej


ŚWIADECTWO REJESTRACJI i
PRAWO z REJESTRACJI NR 25492
WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło

Prawo ochronne trwa od dnia 14.06.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i
prawa z rejestracji NR 25492 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy
-------------------------------------------------------------------------------------------
Udostępnimy w drodze licencji przemysłowych pod dotacje UE
-------------------------------------------------------------------------------------------

Prawo z Rejestracji NR 25678 wzoru przemysłowego "Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego" ... więcej

PRAWO z REJESTRACJI NR 25678

WZORU PRZEMYSŁOWEGO przedstawionego w opisie i
materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego

Prawo ochronne trwa od dnia 16.08.2019r.

Kompletny skan świadectwa rejestracji i prawa
z rejestracji NR 25678 oraz Opis Ochronny Wzoru
Przemysłowego PL 25678 w wydaniu UPRP na wzór przemysłowy
-------------------------------------------------------------------------------------------
Udostępnimy w drodze licencji przemysłowych pod dotacje UE
-------------------------------------------------------------------------------------------