Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

LICENCJA KRAMARZ POLSKA z 2013 na rzecz Albatros z EP08104630.2 

Licencja Wyłączna Kramarz Polska z Aplikacji Patentu Europejskiego EP 2014993 A2 udzielona w 2013 roku na rzecz Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Poznaniu do zastosowań przemysłowych w Wałczu oraz celowych pozyskiwania dotacji w ramach POIG na jej podstawie - rozwiązana i cofnięta jako nienabyta i niewykorzystana w celach ujętych i przewidzianych w umowie licencyjnej … więcej spis licencji

(Cofnięta)

CERTYFIKAT LICENCJI KRAMARZ POLSKA

wydawany każdorazowo
do każdej UMOWY LICENCYJNEJ
na każde przeniesione prawo z osobna.

Stanowiący zgodę twórcy i uprawnionego
na wykorzystanie jego praw wyłącznych, konkretnych
i ustalonych na podstawie dokumentów ochronnych na
warunkach ściśle określonych w zawartej odrębnie umowie licencyjnej

LICENCJA wyłączna na Europę (bez Francji) KRAMARZ POLSKA na rzecz
Albatros Aluminium Sp. z o.o. (przykład z 2013 roku do umowy licencji z 02.01.2013r.)


Certyfikat Licencji podpisany przez twórcę i uprawnionego z Aplikacji EP08104630.2

Licencja Wyłączna Kramarz Polska z Aplikacji Patentu Europejskiego EP 2014993 A2 udzielona w 2013 roku na rzecz Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Poznaniu do zastosowań przemysłowych w Wałczu oraz celowych pozyskiwania dotacji w ramach POIG na jej podstawie - rozwiązana i cofnięta jako nienabyta i niewykorzystana w celach ujętych i przewidzianych w umowie licencyjnej - TM SG Znak Towarowy Z.482372 … więcej spis licencji

Opis Certyfikatu:

CERTYFIKAT LICENCJI

LICENCJA WYŁĄCZNA KRAMARZ POLSKA na wynalazek EP08104630.2 pod tytułem:
"Panel-like skirting-type air room heater"
APLIKACJA NR EP 2014993 A2 udzielona na rzecz ALBATROS ALUMINIUM Sp. z o.o. POZNAŃ

Licencja trwa od dnia 2 stycznia 2013 roku zgodnie i na warunkach zawartych UMOWĄ z dnia 02.01.2013r.

CERTYFIKAT wystawił i podpisał twórca i uprawniony Józef KRAMARZ

Dębica, dnia 2 stycznia 2013 roku

Pieczątka i podpis

LICENCJA KRAMARZ POLSKA - znaki towarowe ... więcej

Znak towarowy słowny LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Znak towarowy słowno-graficzny LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Informacja, ostrzeżenia i uwagi odnośne Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Poznaniu

LICENCJA została cofnięta zgodnie z zapisami Umowy i rozwiązana jako niewykorzystana zgodnie z jej celem - co oznacza - brak licencji (nabycia) i zgody na wykorzystanie prawa wyłącznego w jakimkolwiek celu przez Albatros Aluminium Sp. z o.o. Poznań w okresie od dnia 2 stycznia 2013r. oraz zakaz bezwzględny użycia i posługiwania się wyżej przedstawionym Certyfikatem Licencji

Zgodnie z Oświadczeniem EPO i danymi jawnymi Rejestru Praw EPO na wynalazek EP 2014993 A2 Licencja Wyłączna oraz żadna inna nie była i nie została nigdy udzielona Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - brak absolutny wpisów w jej temacie

Zgodnie z prawomocnymi orzeczeniami Sądu I i II instancji wszystkie umowy licencji na prawa w nich ujęte w tym Licencji z Aplikacji EP 2014993 wobec faktu rozwiązania Umowy Licencji i jej wszystkich zapisów i postanowień tak jak i jej całość - straciło swą moc

Spółka Albatros Aluminium z siedzibą w Poznaniu i sam zakład produkcyjny w Wałczu - nigdy nie uzyskały też zgody twórcy, autora i właściciela Projektów technologicznych „POLPANEL” i know-how do produkcji wyrobów w postaci „Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący” oraz „Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm” czy też samych paneli pod nazwą „ALU-Therm PANEL” na użycie Projektu i tych nazw i oznaczeń w jakimkolwiek Wniosku złożonym w ramach POIG i innych - brak praw autorskich i przemysłowych

Spółka Albatros Aluminium z siedzibą w Poznaniu i sam zakład produkcyjny w Wałczu - nie miały i nie maja też zgody właściciela znaków towarowych nierejestrowanych oraz zarejestrowanych w Unii Europejskiej i kraju „Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący” R.016455404 - „POLPANEL” R. 223927 - „Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący” R.294226 - „ALU-Therm PANEL” R.293895 - „ALU-PANEL" R.294800 - „Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm” Z.469357 oraz innych na ich używanie i oznaczanie nimi własnej myśli technicznej, praw autorskich, projektów i prac badawczo-rozwojowych, opracowań, wniosków i ich opisów oraz wszelkich usług i produktów czy też wyrobów lub zleceń w kolejności klas chronionych tymi znakami towarowymi 45, 42, 06

Używanie, posługiwanie się i powoływanie się na Licencję czy też samo posiadanie lub zamieszczenie gdziekolwiek tak wystawionego Certyfikatu Licencji na prawo w nim opisane i w postaci wystawionej jak wyżej przez Albatros Aluminium Sp. z o.o. lub jej zakład przemysłowy w Wałczu - stanowi poza wskazanymi wyżej naruszeniami praw autorskich i przemysłowych, naruszenie kolejnych zgłoszonych do ochrony znaków towarowych w klasach 45, 42, 11 i 06 w nazwach i oznaczeniach LICENCJA KRAMARZ POLSKA we wszystkich czterech klas towarowych (usług i towarów) opisanych znakiem słowno-graficznym Z.482372 oraz słownym Z.483568

... więcej na temat rozwiązanych Licencji