Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Decyzje UPRP o udzielonych Patentach i Prawach Ochronnych - status 

Decyzje w sprawach praw na wynalazki, wzory, znaki towarowe zgłoszone przez Kramarz Józef Polska wydane przez UPRP
Wybrane przykłady decyzji
odnośne najnowszych zgłoszeń
w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Decyzje UPRP o udzielonych prawach ochronnych
na wynalazki, wzory przemysłowe i znaki towarowe wydane
na rzecz twórcy i uprawnionego z prawa Kramarz Józef Polska.

Najnowsze Patenty i Prawa Ochronne z 2020 roku KRAMARZ POLSKA
Patenty - decyzje, bazy UPRP, historia, pierwszeństwo, aktualny stan i status prawa

Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujace ciepło w kilku wersjach - P.425476

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący - P.425564

Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - P.425433

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła - P.425645

Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających - P.425026

Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - P.424994

Wzory przemysłowe - decyzja, baza UPRP, historia oraz aktualny stan i status prawa

Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Wp.26995

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący - Wp.26996

Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - Wp.26421

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Wp.26984

Znaki towarowe - decyzje, bazy UPRP, historia oraz aktualny stan i status prawa TM

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term - Z.488542

Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm - Z.498684

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - Z.483533

LICENCJA KRAMARZ POLSKA - Z.482372

POLPANEL ALU system - Z.482127

ALU-Solar PANEL - Z.482114

ALU-Profil PANEL - Z.482125

HCA to czyste powietrze - Z.489658

Projekt POLPANEL - Z.489426

Projekt ART-RAM - Z.489424

Innowacje technologiczne, procesowe i produktowe według definicji i systematyki

Innowacje procesowe, produktowe i technologiczne KRAMARZ POLSKA ... więcej

Innowacje najogólniej - to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych
lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.
W naszym wypadku są to głównie innowacje produktowe i procesowe, powstałe w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, udokumentowanych opracowaniami, wynalazkami i wzorami przemysłowymi, które tworzą całkowicie nowe produkty oraz procesy technologiczne związane z ich wytworzeniem, zastosowaniem i organizacją związaną z nimi (np. nowych zdefiniowanych technik, składania, łączenia, montażu, itd.)
Patenty, Prawa Ochronne, Prawa z Rejestracji, decydują o ich nowości i podziale na:

Produktowe – produkt nie znany lub produkt znacznie zmodernizowany.
Organizacyjne – nowe lub unowocześnione systemy organizacyjne (technik).
Technologiczne – modyfikacja czynników i właściwości procesów wytwórczych.

Zaś ich efektem ma być: zwiększenie funkcjonalności, użyteczności produktów i usług, unowocześnienie przestarzałych systemów, udoskonalenie technologii, optymalizacja czasu pracy, ochrona środowiska naturalnego człowieka i wykorzystanie energii natury.

Przykładowe innowacje technologiczne i prace systematyczne B+R trwające od lat

Nowe technologie to technologie które nie były stosowane powszechnie w świecie w ciągu ostatnich trzech lub pięciu lat i o których wiedza nie jest ani powszechna ani dostępna ani znana tak w zakresie przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne jak i w zakresie samych procesów tak użytkowych jak i technologicznych czy też konstrukcji wyrobów wytworzonych według tych technologii wraz z wszelką wiedzą ich praktycznego stosowania i zastosowania technicznego oraz efektów które mają przynosić ich użytkownikowi i nabywcy tej wiedzy oraz jej produktów … definicje według podręcznika Frascati Manual oraz wytycznych i przepisów w Polsce.

Natomiast systematyczne prace badawczo-rozwojowe B+R to pozyskiwanie know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzenie analiz teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, techniczne testowanie produktów lub procesów, zapewnianie koniecznego wyposażenia oraz uzyskiwanie praw własności intelektualnej w odniesieniu do wyników prac (z ang. research and development).

Zaś w polskim systemie prawnym zgodnie z ogólną definicją działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z kolei podręcznik Frascati Manual na potrzeby dotacji i dozwolonej pomocy państwa, definiuje powyższy zakres prac, tak:

„Prace badawczo-rozwojowe (B+R) to twórcze i systematyczne prace podejmowane w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o ludzkości, kulturze i społeczeństwie, a także dla opracowania nowych zastosowań dostępnej wiedzy”. Aby prace zostały uznane za „badawczo-rozwojowe”, muszą (przynajmniej w teorii) spełnić jednocześnie pięć kryteriów: być nowe i oryginalne (mieć za cel nowe ustalenia oraz być prowadzone na podstawie oryginalnych koncepcji lub ich nowej interpretacji), twórcze, niepewne (co do ostatecznego wyniku lub przynajmniej co do ilości czasu i środków potrzebnych do jego osiągnięcia), systematyczne (czyli nie ad hoc) oraz przenaszalne (swobodnie przekazywane lub komercjalizowane) i powtarzalne.

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA chronione jest znakiem towarowym słownym

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® ... więcej Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne na słowny znak towarowy NR 318602


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ®

W klasach towarowych: 06, 11, 42 i 45, między innymi w takim zakresie jak:

Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie metod produkcji, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, itd. …


Nowe technologie przenaszalne oraz powtarzalne do udostępnień powszechnych w

drodze Licencji Kramarz Polska, przygotowane i gotowe do transferu praw w drodze uzgodnień i licencji pod aktywa Twojej Firmy lub jej założenia (startup), wnioski i projekty finansowane z środków unijnych, promesy i kredyty bankowe czy inne konieczne …

zobacz przykłady ... Licencja Kramarz Polska

NOWA TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA


NOWA TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

...NOWA TECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA

Systemy ogrzewania ujęte w Projekcie POLPANEL i prac B+R prowadzonych od lat

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL - więcej towary i usługi według klasyfikacji nicejskiejSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL - więcej towary i usługi według klasyfikacji nicejskiejStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL - więcej towary i usługi według klasyfikacji nicejskiej

...

Znaki towarowe słowne związane bezpośrednio z naszymi systemami grzewczymi

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® ... więcej Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne NR 318603Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ® ... więcej Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne NR 326106Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ® ... więcej Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne UE No 016455404

...