Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

TRADEMARKS - Znaki towarowe słowne i graficzne Kramarz Józef Polska 

Trademark Kramarz Polska ... więcej spis

Marka Tademark i znaki towarowe

Świadectwa Ochronne i
Prawa Ochronne na zarejestrowane
znaki towarowe na rzecz Kramarz Józef Polska

Kompletne skany dokumentów
wydane prze UPRP i EUIPO w okresie
od 2008 roku do chwili obecnej, głównie
na produkty prac badawczo-rozwojowych i
myśli technicznej oraz własności intelektualnej

Zobacz też ... inne dokumenty

Zobacz też ... Profil i miejsce w Google

Prawa Ochronne na zarejestrowane i używane znaki towarowe - Kramarz Polska ®

R w kółku oznacza zarejestrowany znak towarowy ... więcej spis

Zarejestrowane i wybrane jako przykład z okresu i lat od 2008 w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa ochronnego RP i UE z wykazem klas towarowych do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i 27 krajów w przypadku wskazanym znaków UE przez uprawnionego ze znaku KRAMARZ Józef POLSKA oraz wskazanych z nazwy i adresów siedziby podmiotów, które mają licencję i zgodę na posługiwanie się znakiem

Grupa znaków towarowych "PANEL ..." identyfikująca rodzaj, system i pochodzenie

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE No 016455404

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ®

Prawo ochronne trwa od dnia 09.03.2017r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 016455404
w wydaniu EUIPO na słowny znak towarowy

Baza TMwiew - Dane bibliograficzne : R.016455404

Strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ® - Prawo Ochronne NR 329001 ... zobacz

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 329001

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 14.09.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 329001
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe na systemy ogrzewania, opatentowanego przez Kramarz Józef Polska

Sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ® ... więcej

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 329002

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 14.09.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 329002
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ® ... więcej

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 329003

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 14.09.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 329003
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

System grzewczo-chłodzący HCA ® ... więcej

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 329289

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

System grzewczo-chłodzący HCA ®

Prawo ochronne trwa od dnia 18.09.2019r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 329289
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Świadectwo i Prawo Ochronne na znak towarowy R.329288 - HCA system absorbująco-akumulujący ®

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 329288

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

HCA system absorbująco-akumulujący ®

Prawo ochronne trwa od dnia 18.09.2019r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 329288
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ®

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 326106

Na słowny znak towarowy i prawo wyłączne, używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na całym terytorium RP w zakresie całości frazy oraz pojedyńczych słów w klasach towarowych 42 i 45 w odniesieniu do B+R, paneli, technologii, praw autorskich i całej pozostałej własności przemysłowej w tym obszarze

Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm ®

Prawo ochronne trwa od dnia 23.03.2017r.

Kompletny skan świadectwa ochronnego i prawa
ochronnego NR 326106 w wydaniu UPRP na znak towarowy


POLPANEL ALU system ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 319406

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

POLPANEL ALU system ®

Prawo ochronne trwa od dnia 07.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 319406
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.319406

ALU Profil PANEL ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 319405

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Profil PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 07.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 319405
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.319405

ALU Solar PANEL ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 319404

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Solar PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 07.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 319404
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.319404

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 318603

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ®

Prawo ochronne trwa od dnia 23.07.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 318603
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.318603

ALU Bed PANEL ... więcej opis i przezaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 294801

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Bed PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 27.06.2016r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 294801
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.294801

ALU PANEL ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 294800

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 27.06.2016r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 294800
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.294800

Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący ... wiecej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 294226

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący ®

Prawo ochronne trwa od dnia 25.07.2016r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 294226
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.294226

ALU Therm PANEL ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 293895

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ALU-Therm PANEL ®

Prawo ochronne trwa od dnia 27.06.2016r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 293895
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.293895

POLPANEL ... wiecej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 223927

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

POLPANEL

Prawo ochronne trwa od dnia 13.03.2008r.

Kompletny scan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 223927
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.223927

Grupa znaków towarowych identyfikująca prace, projekty i wartości niematerialne

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 318602

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ®

Prawo ochronne trwa od dnia 15.03.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 318602
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.318602

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 314081

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ®

Prawo ochronne trwa od dnia 14.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 314081
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.314081

ART RAM ... więcej opis i przeznaczenie

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 312970

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

ART-RAM ®

Prawo ochronne trwa od dnia 10.07.2017r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 312970
w wydaniu UPRP na znak towarowy

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: R.312970

Grupa znaków towarowych "Magdalena ..." identyfikująca miejsce i zakres działania

Świadectwo i Prawo Ochronne ... więcej

Trademarks Kramarz Polska

PRAWO OCHRONNE NR 325511

Na znak towarowy i prawo wyłączne, używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na całym terytorium RP w klasach towarowych 06, 11, 36, 42 i 45 w odniesieniu do B+R, paneli, absorberów, technologii, praw autorskich i całej pozostałej własności intelektualnej i przemysłowej w obszarze innowacji technologicznych, procesowych i produktowych powstałych w Ośrodku Innowacji KRAMARZ POLSKA

Magdalena ….. Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ®

Prawo ochronne trwa od dnia 24.09.2018r.

Kompletny skan świadectwa ochronnego i prawa
ochronnego NR 325511 w wydaniu UPRP na znak towarowy

Magdalena ….. Pokoje w Górach Izerskich ®

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 324730

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Magdalena ….. Apartamenty w Górach Izerskich ®

Prawo ochronne trwa od dnia 11.12.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 324730
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Magdalena ..... Pokoje w Górach Izerskich ... więcej

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 324729

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Magdalena ….. Pokoje w Górach Izerskich ®

Prawo ochronne trwa od dnia 11.12.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 324729
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Znak Towarowy R.322586

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 322586

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Magdalena ….. Noclegi w Górach Izerskich ®

Prawo ochronne trwa od dnia 11.12.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 322586
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Znak towarowy R.322585

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 322585

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Magdalena ….. Domki w Górach Izerskich ®

Prawo ochronne trwa od dnia 11.12.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 322585
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

zobacz ... Grupa znaków towarowych Magdalena

zobacz też ... wszystkie używane i zgłoszone znaki towarowe