Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Eko-recykling 

Jak Unia postrzega recykling
odpadów biodegradowalnych w tym
znaczący w nich udział odpadów organicznych.

Stworzony w tym celu projekt BLES ma na celu wspieranie
transferu innowacji w europejskim sektorze gospodarki odpadami
oraz szkolenia online młodych pracowników dla nowej kadry zarządzającej
gospodarką, wykorzystaniem i przetworzeniem odpadów w procesach biodegradacji.

Wykorzystaj swą szansę w oparciu o stworzone przez nas technologie recyklingu odpadów oraz projekt BLES

Recykling odpadów biodegradowalnych poprawia się dzięki projektowi pt. "Nauczanie komplementarne w zakresie nauki o środowisku" (BLES), który finansowany jest ze środków unijnych. Dobre wyniki odnotowano na maltańskiej wyspie Gozo. Projekt BLES ma na celu wspieranie transferu innowacji w europejskim sektorze gospodarki odpadami.

Transfer jest możliwy dzięki wyjątkowej koncepcji "nauczania komplementarnego", które łączy model nauczania przez Internet z bezpośrednimi spotkaniami w państwach uczestniczących. Ku pewnemu zaskoczeniu, znakomite wyniki osiąga instytucja kulturalna (Ośrodek sztuki i rzemiosła Wistin Camilleri Gozo), biorąca udział w projekcie BLES.

Każdego roku Europa produkuje około 1,3 miliarda ton odpadów, z czego 150 mln ton to odpady organiczne. Większość odpadów organicznych na świecie jest po prostu wyrzucana na wysypisko bez przetwarzania, co skutkuje potężnymi ilościami metanu (uważanego za sprawcę zmian klimatycznych). Odpady organiczne mają przecież olbrzymi potencjał biodegradacyjny i mogą być efektywniej wykorzystywane do produkcji energii. Projekt BLES podjął się wzniosłej misji edukowania Europy na temat tych korzyści. Finansowany przez Unię Europejską, w części opiera się na istniejących projektach i ich wynikach, w szczególności na projektach pod nazwą European RecyOccupation Profile oraz Europejski Asystent Sektora Odpadów (EUWAS).

W czasie udziału w programie RecyOccupation, Ośrodek Sztuki i Rękodzielnictwa Wistin Camilleri Gozo (GCAC) zapewnił recykling odpadów i opracował nowe produkty biodegradowalne, które można wykorzystywać do wytwarzania produktów rzemieślniczych oraz materiałów opakowaniowych. Odpady nie tylko zostały poddane recyklingowi, ale również przyczyniły się do stworzenia miejsc pracy - jak informują członkowie zespołu.

Giovanna Debono, minister Gozo zauważyła: "oryginalna sztuka i rękodzielnictwo Gozo tworzą część niepowtarzalnej kultury o długoletniej tradycji. Zatem niezwykle ważne jest stałe wspieranie tego sektora i wspomaganie go tak, aby rozkwitał i nie zatracił się z czasem. W ten sposób zapewnimy holistyczny i zrównoważony rozwój, dbając o postęp w naszej społeczności bez utraty ważnych cech środowiskowych, kulturowych i historycznych."

Obecnie GCAC przystępuje do drugiego etapu projektu BLES, który ma zapewnić szkolenie online pracowników z branży gospodarki odpadami. Kurs "Eko-recykling - przetwarzanie odpadów biodegradowlanych" ma na celu w szczególności wykorzystanie potencjalnych źródeł odpadów biodegradowalnych.

GCAC otrzymał już zgłoszenia od 33 uczniów szkół średnich, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu. W ramach nauki przez Internet oraz wsparcia szkoleniowego w GCAC, uczestnicy zdobędą świadectwa, które ostatecznie pomogą im w ubieganiu się o stanowiska pracy w tej branży.

Dzięki BLES, pracownicy zarządzający frakcjami odpadów organicznych mogą teraz zdobyć nowe kwalifikacje. Ostatecznie projekt ma stworzyć jednolity poziom szkolenia we wszystkich państwach europejskich i przeprowadzić jego ewaluację. Na dzień dzisiejszy, poziomy kwalifikacji znacznie się różnią między poszczególnymi krajami europejskimi.

Źródło : CORDIS

Więcej informacji: BLES