Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Energia odnawialna 

transfer technologii


Jak wskazują wyniki badań Employ-RES

Energia odnawialna może znacznie wzmocnić
gospodarkę UE i pozwolić stworzyć nowe miejsca pracy.


zobacz naszą galerię

zobacz też nasze patenty

zobacz też nasze technologie

zobacz też projekt "Innowacje dla wszystkich"


Badania nad wpływem wsparcia dla źródeł energii odnawialnej (RES) na gospodarkę UE pokazują, że zwiększenie go dobrze odobije się na gospodarce i pozwoli stworzyć znaczną liczbę nowych miejsc pracy. Badania te, przeprowadzone w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu przy Komisji Europejskiej, są pierwszymi, które szczegółowo oceniają ekonomiczne skutki wspierania RES.

Pod koniec 2008 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęli dyrektywę w sprawie energii odnawialnej, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia ambitnego celu, aby do roku 2020 energia odnawialna stanowiła źródło 20% łącznej energii zużywanej w Europie. Aby osiągnięcie tego celu stało się możliwe niezbędne jest dogłębne zrozumienie skutków obecnej polityki wobec RES.

Naukowcy wykorzystali kilka modeli ekonomicznych, aby ustalić sposób w jaki polityka RES obecnie wpływa na gospodarkę UE i rynek pracy, jak miała wpływ wcześniej oraz jak jej wpływ może się zmienić w przyszłości. Przyglądali się nie tylko samemu sektorowi RES, ale także jego oddziaływaniu na inne sektory gospodarki, w tym także rynek energii "konwencjonalnej", gospodarstwa domowe, branżę hotelarską - by wymienić zaledwie kilka. Wyniki tych badań wypełniają kilka istotnych luk w naszej wiedzy na temat ekonomicznych skutków polityki RES w Europie.

Konkretnie w trakcie badań wykorzystano model zwany Multireg, aby ocenić wpływ rozwoju sektora RES na inne sektory gospodarki w przeszłości. W celu opracowania prognozy przyszłych trendów naukowcy wykorzystali model nazwany Green-X, który zaprojektowano do symulacji skutków polityki wspierania RES do roku 2030. Na tej podstawie obliczono przyszłe skutki ekonomiczne, używając do tego celu dwóch niezależnych modeli makroekonomicznych - Nemesis i Astra. Wykorzystano obydwa modele po to, by wyniki uzyskane za ich pomocą następnie porównać i potwierdzić. Wyniki badań zostały także zrecenzowane przez innych ekspertów.

Wedle opinii naukowców: "sektor RES już w tej chwili jest bardzo ważny, jeśli chodzi o zatrudnienie i wartość dodaną. Stworzono nowe branże przemysłu o dużym potencjale rynkowym, których udział w PKB [produkcie krajowym brutto] oraz zatrudnieniu w Europie wynosi około 0,6%. Ta tendencja prawdopodobnie wzrośnie, jeśli udoskonalona zostanie obecna polityka w celu osiągnięcia docelowego udziału 20% RES w Europie do roku 2020."

Porównano trzy scenariusze w celu opracowania prognozy przyszłych skutków polityki RES: w pierwszym zaprzestano prowadzenia polityki RES, w drugim wszystko było "jak zwykle", a w trzecim politykę RES znacznie zintensyfikowano. Wyniki wyraźnie pokazały, że jeśli Europa chce wyciągnąć jak największe korzyści ekonomiczne z RES potrzebna jest silniejsza polityka w tym zakresie.

"Obserwowany ostatnio intensywny rozwój stosunkowo niskokosztowych projektów z wykorzystaniem biomasy i siły wiatru nadmorskiego powinien być utrzymany, ponieważ oczekuje się, że technologie te wygenerują w najbliższej przyszłości większość RES, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego" - czytamy w raporcie z badań. "Bardziej innowacyjne technologie takie jak fotowoltaika, parki wiatrowe na morzu, energia słoneczna i biopaliwa drugiej generacji wymagają w perspektywie krótkofalowej większego wsparcia finansowego, ale to właśnie te technologie są kluczem do osiągnięcia przez UE celu RES na rok 2020 i większego udziału tego typu energii w przyszłości, co pozwoli utrzymać obecną konkurencyjną pozycję UE na globalnym rynku technologii RES oraz zwiększyć zatrudnienie i PKB w perspektywie średnioterminowej."

Wedle raportu: "polityka promująca technologiczne innowacje w RES jest więc niezbędna, aby zwiększyć przewagę europejskich przedsiębiorstw RES wynikającą z wykonania przez nie pierwszego ruchu. W przypadku odniesienia sukcesu technologie te mogą pomóc UE utrzymać większy udział w światowym rynku RES a korzyści w postaci PKB przewidywane na rok 2020 byłyby o około 10% wyższe [w stosunku do wyników uzyskanych, jeśli będzie "jak zwykle"]."

Co ważne, wyniki badań wskazują, że scenariusz z "większym wsparciem" pozwala osiągnąć 20% udział RES w ogólnym zużyciu energii do 2020 r. oraz 30% do 2030 r., natomiast pozostawienie sytuacji "jak zwykle" nie umożliwi osiągnięcia celów przyjętych prze UE (14% do 2020 r. i 17% do 2030 r.). "Oprócz aktywnego wspierania RES i tworzenia odpowiednich ram - piszą naukowcy - w osiągnięciu celów unijnych związanych z RES przy zachowaniu niskich lub średnich kosztów może pomóc intensywne wspieranie działań na rzecz zwiększania wydajności energetycznej."

Wzrost brutto PKB i zatrudnienia wynikający ze wspierania RES robi wrażenie, ale autorzy artykułu uwzględnili także spodziewane straty, jak zamknięcie inwestycji w technologie energii konwencjonalnej.

Obliczono, że wzrost netto PKB dzięki obecnej polityce RES państw członkowskich UE wyniesie 0,11% do 0,14% do roku 2020 i 0,15-0,30% do 2030 r. Przyjmując scenariusz ambitniejszej polityki, wynik netto wskazuje na znacznie większy wzrost PKB (o 0,23-0,25% do 2020 r. i 0,36-0,40% do 2030 r.). Wprawdzie wyniki uzyskane w modelach Astra i Nemesis były spójne, ale pojawiły się też i pewne różnice.

Jeśli chodzi o wzrost netto zatrudnienia, zwykła polityka RES państw członkowskich UE w połączeniu z umiarkowanymi oczekiwaniami przyniesie wzrost między 115.000 a 201.000 miejsc pracy do roku 2020 i między 188.000 a 300.000 do roku 2030. Scenariusz silniejszej polityki wskazuje większy wzrost liczby miejsc pracy, od 396.000 do 417.000 do roku 2020 i między 59.000 a 545.000 w ostatnich latach poprzedzających rok 2030. Tak duży rozrzut wynika z różnicy w uwzględnianiu przez obydwa modele wzrostu kosztów energii.

Komisarz ds. Energii, Andris Piebalgs, stwierdził: "Widać więc, że korzyści płynące z energii odnawialnej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i hamowania zmian klimatu mogą łączyć się z korzyściami ekonomicznymi".

Badanie przeprowadzone zostało przez Employ-RES, konsorcjum składające się ze spółek z Niemiec, Austrii, Francji, Litwy i Szwajcarii.

Źródło CORDIS