Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Europe Innova - po pierwsze innowacje głupcze 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstwEurope Innova
Po pierwsze innowacje głupcze.

Wciąż i nadal aktualne hasło i zawołanie
dla całej UE w której innowacje nie mogą się przebić
tak łatwo i prosto jak w USA - Konferencja Europe Innova

Bill Clinton – przynajmniej z nazwy, Ferrari i grupa studentów pojawili się na listopadowej konferencji Europe INNOVA w Walencji. Towarzyszył im 800-osobowy kontyngent europejskich fachowców i decydentów ds. innowacji, chętnych do przedstawienia swoich wizji, jak zwiększyć konkurencyjność i tempo rozwoju Europy.

Jakiej rady mógłby udzielić Esko Aho, były premier Finlandii i przewodniczący głównego raportu na temat stanu innowacji w Europie, zawodowym innowatorom uczestniczącym w listopadowej konferencji Europe INNOVA 2006, by rozpalić kontynentalny ogień innowacji? Trzeba stworzyć i kultywować rynek dla innowacyjnych produktów i usług. Europa musi przeznaczać więcej środków na badania i rozwój, a także na innowacje (to nie to samo!) i zachęcać do strukturalnej mobilności – ludzi, instrumentów finansowych, organizacji, itp. Istotne jest – według człowieka u steru podczas gwałtownych zmian gospodarczych w swoim kraju – aby Europa przyjęła pozytywne nastawienie wobec podejmowania ryzyka, a przedsiębiorcy nie powinni bać się porażki i uczyć się na błędach.

Aby to zilustrować, Aho wykorzystał hasło kampanii prezydenckiej Billa Clintona z 1992 r. „Po pierwsze gospodarka, głupcze!” „Ale w Europie możemy powiedzieć „Po pierwsze innowacje, głupcze!”, ze względu na ich olbrzymią rolę w rozwiązywaniu wielu naszych problemów.” David White, dyrektor ds. Polityki Innowacji przy Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, wyraża to w inny sposób: „Innowacje określają, co chcemy osiągnąć w aspekcie materialnym; wartości duchowe i kulturowe, które dodamy do tej materii określą, czy produkt ma jakość, czy też nie.”

Pokonać biurokrację

Pilar del Castillo, komentatorka spraw dotyczących badań i innowacji w Parlamencie Europejskim, zgadza się z tym, określając raport Aho „zwięzłym podsumowaniem obecnego stanu”. Podkreśliła, że opieka społeczna i inwestycje w energię to dziedziny czekające na nowe rozwiązania. Technologie informatyczne i komunikacyjne, e -umiejętności i promowanie przedsiębiorczego myślenia – „talent i elastyczność” – powinny być głównymi priorytetami w całym systemie edukacji. „Europa musi być czołowym innowatorem i angażować się w to sercem i duszą,” zapewnia była hiszpańska minister; nie tylko używając modnych słów i publikując wymyślne dokumenty, lecz podejmując wyzwania w dobrze przemyślanych projektach. „Europa musi pokonać biurokrację i opieszałość.” UE może dostarczyć wszechstronne rozwiązanie pod warunkiem, że wszyscy gracze będą w pełni zaangażowani, a innowacje wypełnią wszystkie aspekty życia społecznego i gospodarczego, zasugerował David White. „Dlatego spotkaliśmy się tutaj na konferencji Europe INNOVA.”

Wspieranie sukcesu

Amedeo Felisa, Dyrektor Naczelny firmy Ferrari, jest osobą, która wie, jak przekazywać korzyści zespołowej „kultury innowacji” w swoich zespołach drogowych i Formuły 1. Co roku firma wytwarza nowe i zmodyfikowane modele, które zawierają nawet 80% nowych części. Ponieważ wymaga to wielu innowacji, Ferrari reinwestuje 17% z 1,3 mld euro swoich obrotów w badania i rozwój. Wkład pochodzi od partnerów uniwersyteckich (ponad 60), wewnętrznych działów badań i rozwoju, dostawców (około 800 w „społeczności” Ferrari) i działań w zakresie F1. „Jesteśmy małą firmą i trudno nam zarządzać tym poziomem współpracy, ale znamy jej wartość dodaną,” zauważył Felisa. I klienci to doceniają, uważając tego producenta samochodów za najlepszego w sporcie i w innowacjach. Delegaci byli zainteresowani propozycją Komisji dotyczącą Europejskiego Instytutu Technologii (EIT). Alain Pompidou, Prezes Europejskiego Biura Patentowego (EPO), nazwał go „poważnym przełomem”, który może wypełnić lukę między pomysłami i wynalazkami, umożliwiając nieograniczoną wymianę informacji, korzyści płynące z klasteryzacji oraz wielodyscyplinarne podejście. White powiedział, że to „otwarte drzwi”, prowadzące do nowych i ekscytujących możliwości, które w razie powodzenia mogłyby nadać zupełnie nową formę edukacji. Przyznał, że choć negocjacje dotyczące finansowania są trudne, to EIT jest obiecującą propozycją.

Klasteryzacja usiana gwiazdami

Sesje równoległe konferencji zostały zdominowane przez klastry i politykę klastrów, jako czynniki napędowe innowacji i wzrostu gospodarczego. Christian Ketels z Harwardzkiego Instytutu Strategii i Konkurencyjności zaprezentował sposób mapowania klastrów dla dziesięciu nowych państw członkowskich UE, oparty na systemie gwiazdy Michelin do oceny wydajności regionalnej. Dotychczasowe wnioski wskazują na silne relacje między dużym stopniem klasteryzacji i wysokim PKB w różnych regionach. W jednym punkcie, sędziwi eksperci ds. innowacji byli zmuszeni ustąpić miejsca grupie europejskich studentów. „Zapytaliśmy ich o poglądy na temat Europe INNOVA, żeby sprawdzić, czy nasz komunikat do nich dociera,” powiedział Reinard Büscher, szef Działu Rozwoju Polityki Innowacji Komisji. Francuski student Eric Boniface powiedział Innowacjom w Europie, że takie angażowanie kolejnego pokolenia stwarza nowicjuszom nową perspektywę. „Może to trochę naiwne,” rzekł w zadumie, „ale z pewnością nowatorskie!”

Büscher kontynuował prezentację dziewięciopunktowego planu na najbliższe dwa lata, który obejmuje postępy w zakresie praw własności intelektualnej, standardy i instytut EIT; zajęcie się zaniedbanymi dziedzinami, w tym usługami; poprawę międzynarodowej współpracy między klastrami ; burzenie barier blokujących finansowanie na wczesnym etapie; zakończenie podręcznika zamówień publicznych; i budowę nowych, wiodących rynków – do czego wezwał Aho w swoim raporcie.

Numer jeden w planie działania

W swoich końcowych uwagach, Gema Amor, regionalna minister Walencji ds. współpracy i uczestnictwa, podsumowała trzydniową konferencję i odczytała 20-punktową Deklarację Walencką priorytetów polityki innowacji w Europie. W swojej mowie kończącej, David White powiedział, że innowacje są „absolutnie na samym szczycie planu działania dla Europy”, zwracając uwagę na pozytywne i zachęcające sygnały ze strony najważniejszych postaci sceny politycznej. Mając „podstawowy budulec” – przepisy, programy, organizacje i postawy – Europa może się rozwijać i przekształcić w „światowego championa” innowacji, dodał na zakończenie.

źródło : INNOWACJE w EUROPIE

więcej informacji na ten temat: http://www.europe-innova.org