Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Konwersja CO2 i nowe możliwości 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac nad finansowanym z budżetu UE projektem ECLAT (Electrocatalytic gas-phase conversion of CO2 in confined catalysts - elektrokatalityczna konwersja CO2 w fazie gazowej w ograniczonych katalizatorach) partnerzy projektu podsumowali jego wyniki na końcowym posiedzeniu w Brukseli: wyrazili zgodną opinię, że prace nad projektem potwierdziły wykonalność katalitycznego procesu konwersji CO2 w fazie gazowej, w którym dwutlenek węgla przerabia się na ciekłe węglowodory i alkohole. Stwierdzili jednak, że praktyczne wykorzystanie tej technologii wymaga dalszych badań.

Projekt ELCAT otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 000 euro w ramach tematu "Nauka i technologie przyszłości" (NEST) szóstego programu ramowego UE (6PR). Jego główne założenie narodziło się w chwili zaobserwowania przez naukowców z Uniwersytetu w Messynie (Włochy) reakcji elektrokatalitycznej, którą można prowadzić w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem atmosferycznym. Po zamknięciu dwutlenku węgla w mikroporach węgla elektrony i protony przemieszczały się w kierunku aktywnego katalizatora, którym były nanoklastry metalu szlachetnego. Gazowy dwutlenek węgla podlegał przy tym redukcji w szereg węglowodorów i alkoholi. Produkty reakcji były w zdumiewającym stopniu zbliżone do produktów procesu Fischera-Tropscha - przebiegającej w obecności katalizatora reakcji chemicznej, podczas której tlenek węgla i wodór podlegają konwersji w szereg węglowodorów. Proces Fischera-Tropscha już od pewnego czasu jest przedmiotem dyskusji jako potencjalne źródło paliw i surowców.

Proces prowadzący do powstania w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym użytecznych ilości produktów zbliżonych do produktów procesu Fischera-Tropscha - w którym taki wynik jest trudny do osiągnięcia - mógłby przyczynić się do znacznego ograniczenia ilości dwutlenku węgla, dostarczając jednocześnie nowych surowców. Jednak reakcja katalityczna ujawniła nowe problemy, do których należą szybka dezaktywacja katalizatora i niska wydajność procesu. Dodatkowo jest to przypadek elektrokatalizy w fazie gazowej, procesu słabo zbadanego przez naukowców, którzy zainteresowania tradycyjnie koncentrują się na fazie ciekłej.

Jak wyjaśnił serwisowi CORDIS Wiadomości poprzedni koordynator projektu Gabriele Centi z Uniwersytetu w Messynie, zmiana fazy ciekłej na gazową może przyczynić się do uniknięcia problemów takich jak ograniczona dyfuzja i wydajność, ale naukowcy zaangażowani w projekt ECLAT muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. "Z uwagi na zmianę warunków konieczna jest zmiana rodzaju struktury i elektrody", ale dzięki temu pojawiły się nowe sposoby na poprawę wyników działania oraz inne możliwości, takie jak wytwarzanie wodoru w drodze kontrolowanej hydrolizy układu. - W procesie elektrokatalizy w fazie gazowej zasadniczo nie występują ograniczenia temperaturowe - dodał Gabriele Centi. - W fazie ciekłej trzeba się z nimi liczyć lub prowadzić proces pod ciśnieniem, co podwyższa koszty. A więc przejście do fazy gazowej naprawdę otwiera nowe możliwości.

W ciągu ostatnich trzech i pół roku prace nad projektem ELCAT koncentrowały się na napotkanych problemach oraz na wytworzeniu odpowiednich nanorurek węglowych. Partnerzy projektu są zdecydowani kontynuować badania, mimo że sam projekt ELCAT zostanie zakończony z końcem lutego. Oceniają, że technologia elektrokatalitycznej konwersji CO2 w fazie gazowej może nadawać się do zastosowania za około 10 lat. Mogłaby stanowić uzupełnienie innych strategii i przyczynić się do obniżenia globalnej emisji CO2 o 5 procent.

- Magazynowanie dwutlenku węgla ma swoje wady, wynikające z ograniczonej przestrzeni nadającej się do magazynowania. W naszym przypadku próbujemy bezpośrednio przekształcić gaz cieplarniany w paliwo - powiedziała Siglinda Perathoner z Uniwersytetu w Messynie, kierująca obecnie projektem ELCAT. - Z tego względu jest to proces uzupełniający. Ale uważam, że znacznie lepiej jest poddawać gaz konwersji niż go magazynować.

Gabriele Centi i Siglinda Perathoner mają nadzieję, że obecnie, gdy wyniki projektu świadczą o wykonalności technologii, inni też zechcą wykorzystać koniunkturę, co przyspieszy postęp w tej dziedzinie. Jak zaznaczył Gabriele Centi, daje się zauważyć wyraźne zainteresowanie ze strony sektora przemysłu. - Dotychczas spoglądano na problem dwutlenku węgla wyłącznie pod kątem kosztów, ale przy uwzględnieniu kwestii surowców pojawi się zainteresowanie - powiedział. - Możliwość przekształcenia CO2 w związki chemiczne nadające się do zastosowania we wszystkich procesach chemicznych lub jako paliwo naprawdę otwiera nowe perspektywy.

Wydaje się, że projekt został dostrzeżony również w innych środowiskach, gdyż zgłoszono go do konkursu na nowe rozwiązania w zakresie emisji gazów cieplarnianych - "The 25 million dollar idea". Jego organizatorzy to były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i laureat Nagrody Nobla Al Gore i brytyjski przedsiębiorca Richard Branson. - Sądzę, że istnieją też inne projekty, które szybciej będą się nadawały do zastosowania - powiedział Gabriele Centi. - Zostało jeszcze wiele do zrobienia. Ale to interesujące, że inni uważają nasz projekt za wart umieszczenia na tej liście.

Partnerzy projektu są niewątpliwie zadowoleni z jego wyników, podobnie jak dr Monique Smaihi z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, specjalistka ds. naukowych odpowiedzialna za projekt ELCAT. - Partnerzy rozpoczynali badania od zera i napotkali na wiele problemów, których nie można było przewidzieć - powiedziała. - Konieczne są dalsze prace, bo nie wszystkie kwestie udało się rozwiązać, ale wyniki - zwłaszcza przy uwzględnieniu różnorodnych możliwości oferowanych przez tę technologię - są bardzo obiecujące - dodała na zakończenie.

źródło : CORDIS

Więcej na stronie :

http://www.elcat.org/