Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstwEuropejski system
nawigacji satelitarnej GALILEO
finansowany będzie z środków publicznych.

UE zatwierdza dodatkowe fundusze publiczne na Galileo i EIT
Ministrowie UE porozumieli się w sprawie pełnego finansowaniaze środków Publicznych systemu satelitarnego Galileo oraz nowego Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT - European Institute of Innovation and Technology) w ramach uzgodnień dotyczących budżetu UE na 2008 r. wynoszącego 120 miliardów euro - zdaniem Komisji Galileo może generować miliardowe przychody.

Z powodu fiaska rozmów między przedsiębiorstwami zaangażowanymi w partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) odpowiedzialne za fazę uruchomienia Galileo, w dniu 23 listopada 2007 r. państwa członkowskie UE uzgodniły, że projekt będzie finansowany z budżetu Wspólnoty Europejskiej (WE).

Składający się z sieci 30 satelitów system nawigacji satelitarnej Galileo, który został opracowany jako konkurent dla amerykańskiego globalnego systemu pozycjonowania (GPS - Global positioning system), otrzyma dodatkowe 2,4 miliarda euro poza pierwotnie zaplanowanymi środkami. Około 1,6 miliarda euro będzie pochodziło z niewykorzystanych dopłat dla rolnictwa, a 400 milionów euro z budżetu przewidzianego na transport i badania przestrzeni kosmicznej w 7. PR. Pozostałą część kwoty pokryją środki z redystrybucji funduszy w budżecie.

„Prezydencja portugalska [Rady UE] z wielkim zadowoleniem przyjęła porozumienie osiągnięte w zeszły piątek pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które pozwoli odblokować finansowanie dwóch inicjatyw mających fundamentalne znaczenie dla Europy — projektu Galileo, europejskiego systemu radiowej nawigacji satelitarnej oraz Europejskiego Instytutu Technologii” — powiedział Manuel Lobo Antunes, portugalski zastępca sekretarza stanu i do spraw europejskich.

Według Lobo Antunesa porozumienie pomiędzy 27 państwami członkowskimi UE było jedną z najbardziej skomplikowanych kwestii w programie prezydencji portugalskiej, a jednocześnie jednym z jej priorytetów.

Niemcy, które wnoszą największy wkład do budżetu UE, silnie sprzeciwiały się finansowaniu z niewykorzystanych dopłat dla rolnictwa, obawiając się precedensowej rezygnacji ze zwrotu niewykorzystanych pieniędzy na rolnictwo do państw płatników. Wątpliwości te istniały pomimo zapewnień, że będzie to „środek wyjątkowy”.

Plan uruchomienia systemu satelitarnego dzięki dodatkowemu zastrzykowi finansowemu ze środków publicznych został przedstawiony przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 r. W październiku 2007 r. Parlament Europejski (PE) zagłosował za finansowaniem Galileo wyłącznie z budżetu WE.

Zdaniem Komisji Galileo może generować miliardowe przychody, zapewnić tysiące miejsc pracy i pomóc w utrzymaniu europejskich firm na najwyższym poziomie zaawansowania technologicznego.

EIT kolejny sztandarowy projekt promowany przez przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, również potrzebuje środków WE, jeśli ma zacząć funkcjonować. Ministrowie finansów dali zielone światło dla wyasygnowania 309 milionów euro z różnych istniejących rozdziałów budżetowych, aby nowy organ mógł rozpocząć działalność w 2008 r.

Przewodniczący Barroso z zadowoleniem zareagował na porozumienie budżetowe, stwierdzając, że te dwa projekty „będą wspierać innowacje, postęp technologiczny i konkurencyjność w całej UE”. Dodał też, że „jest to budżet dla Europy ukierunkowanej na osiąganie wyników”.

W sumie UE planuje wydać w 2008 roku 120,3 miliarda euro, co stanowi 0,96% jego produktu narodowego brutto.