Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz jak trafić do Kramarz PolskaOFERTA - Transfer nowych i nowoczesnych technologii oraz niskoemisyjnych systemów grzewczych i ogrzewania niskoemisyjnego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis naszych wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF


2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - wynalazek 

WYNALAZEK - Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie - KRAMARZ POLSKA 2018

Wynalazek 2018 roku

Panel wielofunkcyjny
mobilny horyzontalnie i wertykalnie


Do zabudowy elewacji i fasad w celach
wykończeniowych oraz wytwarzania energii elektrycznej a
także cieplnej na potrzeby budynku jako Fasadowy absorber ciepła

Jeden z wielu systemów paneli wielofunkcyjnych ALU-Therm PANEL
oznaczonych jako ALU-Solar PANEL, ALU-Volt PANEL i ALU-Mobile PANEL
w zależności od jego wersji rozwojowej, materiałowej i kompozytu ogniw solarnych.

W wynalazku zastosowano też najnowsze sposoby łączy SPOON-CLICK i DUO-SPOON

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia wynalazku P.425433 [ WIPO ST 10/C PL425433 ]

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia wynalazku do ochrony "Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie" przez KRAMARZ Józef POLSKA

Fragmenty z opisu wynalazku ... wyciąg

Przedmiotem wynalazku jest panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie, przeznaczony głównie do absorbowania i kumulowania energii słonecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej oraz innych zastosowań, w systemach fasadowych, dachowych i ogrodzeniowych złożonego z nich pola absorpcji płaszczyznowej lub części przęsła parkanu ...

Ujawnione są też rozwiązania P.424994 a także P.425026 w postaci energetycznego panela słonecznego oraz sposobu łączenia paneli na łożu nośnym sprzęgającym. Wszystkie te konstrukcje nie posiadają cech mobilności i możliwości ruchu po ich złożeniu tak w systemach ogrzewania, jak i chłodzenia czy też absorpcji i pochłaniania ciepła za ich pomocą bez względu na sposób ich złożenia, zarówno w układzie poziomym (horyzontalnym) jak pionowym (wertykalnym) ...

Celem wynalazku jest wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń ich twórcy w zakresie procesu emisji i absorbowania ciepła z otoczenia budynku do wnętrz poprzez dodatkowe zwiększenie możliwości absorpcji płaszczyzny paneli zewnętrznych w postaci tak płyty grzewczej jak i płyty ceramicznej lub obu razem w tym zwłaszcza energetycznego panela słonecznego za pomocą jej kątowych ustawień pod względem pozycji horyzontalnej słońca w układzie poziomym paneli a także w zależności od ruchu ziemi względem słońca i jej pozycji wertykalnej w układzie pionowym paneli czy też układzie mieszanym ...

Panelami według wynalazku o długości do 14 mb, można wykładać w sposób połączony na łożach nośnych przewodów rurowych, całe fragmenty i pola ścian fasadowych czy też elewacji i dachów lub parkanów, tworząc nimi wielkopłaszczyznowy system absorpcji ciepła za pomocą jednego przewodu rurowego tworzącego tak w tym polu, jednolity i ciągły układ meandrowy o jednej końcówce wlotowej i jednej wylotowej bez żadnych złączy i połączeń na długości meandra do 200 metrów bieżących z dostępem do wnętrza systemu ...

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu według opracowanego wynalazku, będzie możliwe uzyskanie znacznych efektów i wymiernych uzysków energetycznych w postaci darmowej energii cieplnej oraz elektrycznej a także efekt końcowy w postaci dokonanej jako inwestycji przymusowej, wykończenia koniecznego części nasłonecznionych fasad, elewacji czy dachów obiektów użytkowych ...

Wynalazek opracowano w ramach długoletnich prac badawczo-rozwojowych nad tego typu i rodzajem aluminiowych paneli wielofunkcyjnych grzewczo-chłodzących alu-therm dla i do jego nowych ulepszonych i udoskonalonych zastosowań absorpcyjno-pochłaniających w budownictwie i ogrzewnictwie plus pozyskiwania wolnej energii a także dla podstawowych potrzeb człowieka pod nadaną nazwą i oznaczeniem modułu i jednostki panela wielofunkcyjnego jako ALU-Mobile PANEL lub ALU-Solar PANEL albo ALU-Volt PANEL w zależności od wersji zastosowanych modułów płyty ceramicznej, ogniw i kompozytu.


... zobacz też w PDF

Rysunki z dokumentacji wynalazków i wzorów, projektu i systemu HCA

Wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących
z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL oraz ALU-Solar PANEL a także
ALU-Mobile PANEL objętych pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA
oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKARysunki wynalazków zatwierdzonych do projektu i systemu HCA

.......

Rysunek wynalazku zatwierdzonego do projektu i systemu HCA

.......

Rysunek wynalazku z dokumentacji zatwierdzonej do projektu i systemu HCA

.......

Rysunki z dokumentacji wynalazków, projektu i systemu HCA wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL oraz ALU-Solar PANEL a także ALU-Mobile PANEL objętych pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKA

.......

Rysunki z dokumentacji wynalazków i wzorów, projektu i systemu HCA wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL oraz ALU-Solar PANEL a także ALU-Mobile PANEL objętych pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKA

.......

Rysunki z dokumentacji wynalazków i wzorów, projektu i systemu HCA wielofunkcyjnych aluminiowych paneli grzewczo-chłodzących oraz absorbujących z całej grupy innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL oraz ALU-Solar PANEL a także ALU-Mobile PANEL objętych pracami badawczo-rozwojowymi nad systemem POLPANEL HCA oraz krajowymi i unijnymi znakami towarowymi w klasach 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ POLSKA