Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Platforma technologiczna 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Platforma Technologiczna Zrównoważonej
Energetyki Jądrowej prezentuje program badań strategicznych.
Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNE-TP), uruchomiona we wrześniu 2007 r., przedstawiła program badań strategicznych (SRA) wyznaczający priorytety w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego (B&R) na kolejne 10 lat. Dwa zagadnienia są wyraźnie priorytetowe: złagodzenie skutków starzenia się ....

Dwa zagadnienia są wyraźnie priorytetowe: złagodzenie skutków starzenia się istniejących reaktorów wodnych oraz przygotowanie pokazu reaktorów VI generacji na neutronach prędkich.

SNE-TP skupia ekspertów z sektora przemysłowego, organizacji badawczych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych w celu koordynowania działań podejmowanych w ramach wspólnej wizji badań, rozwoju i innowacji w zakresie systemów energetyki jądrowej. Platforma zgromadziła 60 członków z 19 państw europejskich.

Według Komisji Europejskiej "energetyka jądrowa, która pokrywa obecnie 31% zapotrzebowania UE na energię elektryczną będzie ważnym elementem w rozwoju niskoemisyjnej gospodarki". Aby osiągnąć cele zredukowania emisji gazów cieplarnianych w Europie o 20% do roku 2020 oraz zbudować, w ramach tych działań, niskoemisyjne społeczeństwo do roku 2050, Komisja nakreśliła w listopadzie ubiegłego roku perspektywy B&R w zakresie kluczowych niskoemisyjnych technologii energetycznych w strategicznym planie w dziedzinie technologii energetycznych (SET). Plan ten wskazuje na energię pochodzącą z rozszczepienia jądra atomowego jako główną drogę do osiągnięcia celów wyznaczonych na rok 2020.

Reaktory na neutronach prędkich mogą zwielokrotniać produkcję energii z tej samej ilość uranu o ponad 50 razy. Według SRA, nowa generacja takich reaktorów jest niezbędna, by spełnić bieżące standardy bezpieczeństwa, obsługi i konkurencyjności.

"Począwszy od 2040 roku - czytamy w SRA - przewiduje się, że ta nowa generacja reaktorów na neutronach prędkich (Gen-IV) będzie wykorzystywana równolegle z zaawansowanymi reaktorami wodnymi Gen-III budowanymi obecnie w Europie, utrzymując udział energii jądrowej w Europie na poziomie jednej-trzeciej wszystkich źródeł energii."

Podczas gdy opracowanie kolejnej generacji reaktorów jest bez wątpienia priorytetowe, w raporcie czytamy też, że na dzień dzisiejszy "najważniejsze jest uproszczenie konstrukcji nowych generatorów wodnych Gen-III. Certyfikacja projektów powinna być ujednolicona, aby wymogi niezbędne do uzyskania zezwolenia były takie same w całej Europie."

Raport umieszcza wśród priorytetów również działania w zakresie zarządzania odpadami, kładąc nacisk na wagę wykorzystywania wydajniejszych rdzeni i paliw dla uzyskania optymalnej sprawności i minimalizowania wielkości i trwałości odpadów. Podkreślono również rolę stałego prowadzenia badań w zakresie technologii partycjonowania i transmutacji. W ciągu dziesięciu lat, czytamy w raporcie, pierwsze geologiczne składy odpadów jądrowych wysokiego poziomu mają zacząć działać w UE.

SRA wyraźnie podkreśla cele w zakresie rozwoju innych zastosowań technologii jądrowej, które mogą zastąpić procesy przemysłowe oparte na paliwach kopalnych, takie jak produkcja wodoru na dużą skalę na potrzeby syntetyzowania nawozów sztucznych czy rafinowanie ropy naftowej.

Badania w dziedzinach ulepszonych materiałów, nowych wyrobów i procesów spawalniczych, innowacyjnych systemów konwersji mocy, innowacyjnych paliw o zwiększonym bezpieczeństwie również znalazły się wśród priorytetów, podobnie jak modelowanie komputerowe w celu szczegółowej symulacji zachowania reaktora w różnych sytuacjach, począwszy od warunków normalnych po kryzysowe.

Zagadnienie bezpieczeństwa przewija się w całym raporcie. "Badania w zakresie bezpieczeństwa jądrowego obejmą analizę czynnika ludzkiego i organizacyjnego" - czytamy. "Badania powinny także dążyć do zaprojektowania samoistnie bezpiecznych reaktorów na neutronach prędkich Gen-IV."

Koszty utrzymywania infrastruktury badawczej są bardzo wysokie. SRA podkreśla, że w całej Europie powinna powstać sieć obiektów uzupełniających poprzez unowocześnienie istniejących obiektów i budowę nowych. Nowe obiekty obejmują takie, które są przystosowane do przeprowadzania eksperymentalnych cykli paliwowych oraz do badań nuklearnych na wielką skalę, jak reaktor Julesa Horowitza do testowania materiałów we Francji.

Ponadto, SRA podkreśla wagę edukacji i szkoleń, gdyż wysoko wykwalifikowany personel jest nieodzowny. '"Sektor jądrowy musi zająć się potrzebą wzmacniania i dalszego budowania swoich zasobów kompetencyjnych, zarządzać istniejącą wiedzą i organizować infrastrukturę badawczą" - czytamy. Wysiłki edukacyjne i szkoleniowe korzystają ze znacznego wsparcia ze strony Europejskiej Sieci Edukacji Nuklearnej (ENEN) finansowanej w ramach unijnych Programów Ramowych (od 5PR do 7PR).

Raport SRA przedstawiony w tym tygodniu w Brukseli jest ogólnie dostępny, a wszystkie zainteresowane strony są zaproszone do wyrażania swojej opinii.

Więcej informacji:

Europejska Platforma Technologiczna Energii Nuklearnej

http://www.snetp.eu