Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Programy badawcze dla MŚP 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


MŚP i programy badawcze:
pomoc małym przedsiębiorstwom w tworzeniu
ambitnych planów i przekształcaniu wiedzy w zysk


Zaangażowanie w projekty badawcze może pomóc MŚP (małym i średnim przedsiębiorstwom) w opracowywaniu nowych i doskonaleniu już istniejących produktów i usług. Procentuje ono również przydatną siecią kontaktów biznesowych i naukowych. W wywiadzie dla CORDIS News, członkowie komórki ds. Badań i MŚP Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej opisywali ewolucję roli MŚP w programach ramowych na przestrzeni lat oraz sposób, w jaki wedle ich przekonania, można ułatwić dostęp MŚP do wszystkich rodzajów funduszy przeznaczonych na finansowanie badań.

Udział MŚP w badaniach europejskich wzrastał się w toku kolejnych programów ramowych. "W Czwartym Programie Ramowym były to zaledwie gołosłowne deklaracje wsparcia" - zauważył Barend Verachtert. "Teraz, w Szóstym i Siódmym Programie Ramowym (6PR i 7PR), MŚP są zaangażowane w główne projekty badawcze."

W ramach 7PR około 15% funduszy jest skierowanych do MŚP. Korzystają one również z wyższego pułapu finansowania i uproszczonych procedur administracyjnych. Wynik tego nowego podejścia będzie podlegać szczegółowej ocenie przez kolejne dwa lata. Do tego czasu, podkreśla dr Bernd Reichert, kierownik jednostki: "Przynajmniej otrzymaliśmy więcej niż dostateczną liczbę wniosków, stąd wiemy, że istnieje zapotrzebowanie".

Jednym z programów, który w sposób szczególny przyczynił się do zwiększenia zaangażowania MŚP w projekty finansowane ze środków unijnych jest schemat "Rozwój potencjału ekonomiczno-technologicznego" (ETI). Inicjatywy ETI podjęto por raz pierwszy w ramach Piątego Programu Ramowego (5PR), w celu udzielenia pomocy MŚP w przeprowadzeniu oceny ich zdolności badawczych i potrzeb, aby lepiej przygotować się do udziału w międzynarodowych projektach badawczych.

MŚP korzystają również z pomocy w trakcie procesu aplikacyjnego, na przykład w zakresie poszukiwania partnerów oraz doradztwa prawnego i finansowego. W sumie podjęto 49 inicjatyw ETI w ramach 5PR i 6PR, wspierając kilka tysięcy MŚP w całej Europie. Wiele z inicjatyw jest nadal realizowanych i wspomaga MŚP w staraniach o środki z 7PR.

Dzięki inicjatywom ETI Komisja zdobyła ogromną wiedzę na temat optymalnego podejścia do MŚP i sposobu zachęcania ich do angażowania się w programy badawcze łączące świat nauki z przemysłem.

"Jeden z wniosków mówi, iż nie wystarczy przekazać MŚP informację" - wyjaśnił dr Reichert. "Potrzebne są doradztwo, szkolenie i pomoc."

Schemat ETI wykazał również, że MŚP mające doświadczenie w realizacji regionalnych i krajowych programów badawczych w zasadzie lepiej sprawdzają się w międzynarodowych projektach badawczych niż duże przedsiębiorstwa z niewielkim doświadczeniem.

Komisja rozmawia również bezpośrednio z MŚP, aby dowiedzieć się, czego chcą i oczekują od unijnych programów badawczych. Na niedawno odbytej konferencji, na której spotkali się decydenci i MŚP, przekaz był głośny i wyraźny.

"Rozpoczęli od znanych już stwierdzeń: uprościć procedury, zmniejszyć biurokrację" - powiedział Verachtert. Ale - jak dodał - najważniejszy komunikat dotyczył potrzeby stworzenia przez decydentów ram, które pozwolą MŚP na rozwijanie ich własnych pomysłów i zdobywanie wsparcia w sposób elastyczny, umożliwiający im rzeczywiste skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.

MŚP prosiły również o większą elastyczność w sposobie budowania konsorcjów projektowych. W przypadku wielu z nich duże przedsiębiorstwa są dostawcami lub klientami i MŚP chcą z nimi współpracować w ramach projektów badawczych.

Zespół MŚP również dąży do ułatwienia małym przedsiębiorstwom aplikowania o różne środki na finansowanie badań. "Najlepiej byłoby, gdyby MŚP nie musiały zapoznawać się z odrębnymi regulaminami obowiązującymi w Europie, a następnie z odrębnymi dla Belgii, dla Flandrii i w końcu dla Antwerpii!" - podkreślił Henrik Dam.

"Nasze dążenia skierowane są w stronę polityki jednych drzwi" - dodał. "MŚP powinny mieć możliwość udania się do lokalnej agencji, a osoba która tam pracuje powinna być w stanie pokazać im wszystkie sposobności i możliwości oraz pomóc w podjęciu decyzji, jak dalej postępować."

"Ufamy, iż uda się wykorzystać niektóre z tych doświadczeń i pomysłów w trakcie śródokresowego przeglądu 7PR" - zauważył dr Reichert. "Wcześniej czy później zaczniemy myśleć nad tym, co powinno wydarzyć się w kolejnych programach ramowych."

Więcej informacji:

TechWeb MŚP:

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm