Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz jak trafić do Kramarz PolskaOFERTA - Transfer nowych i nowoczesnych technologii oraz niskoemisyjnych systemów grzewczych i ogrzewania niskoemisyjnego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis naszych wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF


2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Oferta - transferu technologii do podmiotów MŚP i innych pod dotacje UE 

LICENCJA KRAMARZ POLSKA - znak towarowy i przykłady certyfikatów wystawionych licencji w latach poprzednich

Transfer technologii możliwy jest do
każdego podmiotu „przedsiębiorcy” w tym MŚP
tak w zakresie kupna jak i nabycia udziałów w konkretnym
prawie ochronnym oraz samych licencji na nie. Oferta transferu
technologii oraz praw wyłącznych do nich na obszar RP lub UE dotyczy
produkcji i dystrybucji innowacyjnych urządzeń lub umiejscowienia i wykorzystania
ich w konkretnym projekcie realizowanym w ramach POIR czy też innym regionalnym
w którym wymagane jest przedstawienie innowacji procesowej i produktowej albo B+R.


Transfer naszych technologii może zapewnić Ci monopol przemysłowy i dystrybucyjny
na całym rynku a to sprawdzona już dawno w Japonii i innych krajach rozwiniętych recepta
na każdy kryzys gospodarczy a już zwłaszcza na wszechobecną w wolnym rynku konkurencję.

TRANSFER TECHNOLOGII KRAMARZ POLSKA -
najnowszych systemów POLPANEL HCA (ogrzewania, chłodzenia, absorpcji)


Oferta dotyczy:

Transferu innowacji technologicznych procesowych i produktowych
o osiągniętym ostatnim poziomie gotowości technologicznej tych technologii i ich produktów według TRL lub GEKON pod dotacje unijne w których wymóg Wniosków zdefiniowany jest posiadaniem praw do nowych technologii, patentów i praw ochronnych, przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych B+R, know-how i innych praw autorskich niezbędnych do realizacji projektów, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalonych produktów lub procesów ich wytwarzania.

W drodze transferu zupełnego do całości rozwiązań lub ich poszczególnych systemów i grupy wyrobów na zasadach wyłączności terytorialnej, uzgodnionej w umowach co do ich zasięgu dla wybranej grupy towarów i usług ...

pytania i oferty pod tytułem TRANSFER prosimy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kramarz@kramarz.pl

lub rezerwując pobyt i spotkanie w naszym ośrodku testowym "Magdalena"

zobacz niskoemisyjne technologie i systemy grzewcze - transfer praw

zapoznaj się z jednym z ciekawych systemów przygotowanych do transferu

Technologie przygotowane do transferu - wynalazki, wzory, znaki, B+R i Know-how

POLPANEL ALU system ... innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... zobacz więcejPOLPANEL ALTERPANEL system ... innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... zobacz więcejPOLPANEL HCA system ... innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... zobacz więcej

...
W ramach transferu zostaną udostępnione prawa wyłączne do wdrożeń i produkcji poszczególnych modułów paneli termiczno-akustycznych, grzewczo-chłodzących i absorpcyjno-pochłaniających tworzących trzy nowe systemy płaszczyznowe ogrzewania, chłodzenia i absorpcji ciepła do zastosowań w ogrzewaniu podłogowym i ściennym wnętrz użytkowych oraz ich chłodzenia a także zewnętrznych absorpcji ciepła słonecznego przez elewacje, fasady i dachy budynków oraz infrastruktury i jego otoczenia a w ramach systemu HCA dodatkowe prawa do naszych absorberów ciepła.

Czym jest transfer technologii według ogólnie stosowanych pojęć ...

Transfer technologii to dość złożone pojęcie przenikające się pomiędzy sferami nauki a różnych branż przemysłu - najczęściej jest to eksploatacja wyłącznych praw przemysłowych, autorskich i know-how, określonych podmiotów właścicielskich przez upoważnione do tego przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy usługowe.

W tym miedzy innymi, praw wynikających z patentów, wzorów, znaków towarowych czy innych przedmiotowych Prawa Przemysłowego a także opracowań, badań i innych związanych prac w zakresie tworzenia innowacji technologicznych w postaci nowych produktów czy też procesów ich wytwarzania lub procesów ich stosowania pod warunkiem, że są one absolutnie nowe i zawierają w sobie elementy twórcze będące przedmiotem Prawa Autorskiego.

A także, know-how stanowiącego inna wiedzę specjalistyczną nie objętą prawem przemysłowym a przy tym niejawną i niepublikowaną podlegającą odrębnym przepisom prawa.

Transfer pomiędzy jednostkami naukowymi czy badawczymi lub innymi podmiotami właścicielskimi praw wyłącznych a przedsiębiorcami to transfer pionowy obejmujący zarówno prawa przemysłowe i autorskie jak i także wszelkiego rodzaju prace zlecone w zakresie tych praw przedmiotowych przez przedsiębiorców.

Natomiast transfer pomiędzy przedsiębiorcami to transfer czysto poziomy, który może dotyczyć zarówno praw przemysłowych i autorskich jak i samego know-how.

Znaki Towarowe słowne i słowno-graficzne do nazwy technologii, systemów i paneli

Zarejestrowane, zgłoszone i używane do oznaczenia z nazw i grafiki opracowań, prac B+R, projektów i licencji w zakresie tych tylko technologii, systemów, paneli i profili aluminiowych kształtujących różne funkcje i kombinacje łoża nośnego oraz samych paneli
w klasach towarowych oraz usług: 06, 11, 42 i 45 dla starannie oznakowanych wyrobów i usług z nimi związanych

Zgłoszony 13.03.2008r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem R.223927 ... POLPANEL

Zgłoszony 27.06.2016r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem R.294800 ... ALU-PANEL

Zgłoszony 27.06.2016r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem R.294801 ... ALU-Bed PANEL

Zgłoszony 07.02.2018r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem Z.482125 ... ALU-Profil PANEL

Zgłoszony 07.02.2018r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem Z.482114 ... ALU-Solar PANEL

Zgłoszony 27.06.2016r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem R.293895 ... ALU-Therm PANEL

Zgłoszony 07.02.2018r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem Z.482127 ... POLPANEL ALU system

Zgłoszony 23.03.2017r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem Z.469357 ... Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm

Zgłoszony 25.07.2016r. i zarejestrowany w UPRP pod numerem R.294226 ... Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący

Zgłoszony 09.03.2017r. i zarejestrowany w EUIPO za numerem 016455404 .. Wielofunkcyjny aluminiowy panel grzewczo-chłodzący

... Zobacz więcej znaków towarowych słownych i graficznych oraz logotypów

Wynalazki i prace badawczo-rozwojowe objęte znakami towarowymi KRAMARZ PL

Między innymi w zakresie całej gamy i rodziny oraz grupy aluminiowych paneli wielofunkcyjnych alu-therm o funkcji grzewczo-chłodzącej i absorbującej a także sposobów i wynalazków dotyczących absorpcji ciepła naszymi absorberami ciepła

WYNALAZKI


P.336019 - Termiczna listwa panelowa
P.341914 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
P.345226 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza ...
P.346435 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem ...
P.382880 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa
P.383039 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia
P.388048 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe ...
P.388988 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ...
P.384253 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel ...
P.384272 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz ...

P.424994 - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny
P.425026 - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające
P.425433 - Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie
P.425476 - Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach
P.425555 - Łańcuch kulisty pływalny
P.425564 - Panel absorbujący grzewczo-kumulujący
P.425645 - Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła
P.425646 - Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające

WYNALAZKI z zakresu absorberów ciepła

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów
P.391604 - Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz …
P.403497 - Moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych

WZORY PRZEMYSŁOWE

Wp.04443 - Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany, stanowiąca tak nośnik utrwalonych w niej wzorów okładzin ...
Wp.13053 - Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący
Wp.18948 - Listwa panelowa
Wp.20392 - Termiczna listwa panelowa
Wp.20416 - Grzejnikowa listwa podłogowa

Wp.24486 - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących
Wp.26421 - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący
Wp.26422 - Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

oraz kilkadziesiąt wynalazków i wzorów niejawnych na tym etapie ujawnienia części prac B+R

Nowe wynalazki i wzory przemysłowe do wdrożeń systemu odbioru ciepła z dachu

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach (wynalazki z 2018 roku) ... zobacz więcejŁata absorbująca ciepło (wzór przemysłowy z 2018 roku) ... więcej wkrótcełata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad (wynalazek z 2018 roku) ... więcej wkrótce


... Zobacz więcej wynalazków i wzorów do wdrożeń

Prawa autorskie z profili, opracowań, wynalazków, wzorów, znaków, B+R, know-how

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zaprojektowanych w tym celu nowych połączeniach i sprzęgach profili aluminiowych łoża nośnego z panelami ALU o różnym przeznaczeniu w dowolnych i możliwych konfiguracjach dla ich stosowania.

Zaś same znaki towarowe i wzory w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Zobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Patenty KramarzWynalazki KramarzAbsorbery Kramarz

Zobacz też ... foldery i opisy prac badawczo-rozwojowych z kolejnych lat w PDF

2010 rok B+R POLPANEL w PDF

2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF

2013 rok B+R TRL i zastosowanie paneli ALU w PDF

2017 rok geneza i skrót opisu B+R ALTERPANEL i HCA w PDF

2018 rok część pierwsza w PDF

2018 rok część druga HCA w PDF

Zobacz też ... folderówki i zdjęcia w JPG i PNG z prac B+R, wdrożeń i zastosowań

Wdrożenia wynalazków i prace badawcze

Znaki Towarowe i Logotypy Paneli ALU POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

Panele ALU-Therm z wdrożeń w Sapa Aluminium opisy technologii i logotypy modułów paneli ALU

TRL - poziom gotowość technologii i systemu Polpanel do ogrzewania panelami ściennymi i podłogowymi ALU-Therm


...

Znak towarowy, logotyp, logo do oznaczania B+R modułu paneli ALU (przykład)

ALU-HCA PANEL (panel systemowy o funkcji grzewczej, chłodzącej i absorbującej systemu HCA) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA) ALU-Roof PANEL (panel dachowy do odbioru i gromadzenia ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)ALU-Therm PANEL (panel grzewczo-chłodzący do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych odbioru ciepła) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)

.........

zobacz więcej ... znaków towarowych i ich opisów

Wybrane z kanału filmowego ...