Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Zmiany klimatu - raport syntetyczny 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstwZmiany klimatu

Raport syntetyczny na
temat globalnego ocieplenia

Potrzebujemy nowej etyki i zmiany nawyków

„Potrzebujemy nowej etyki, dzięki której każdy człowiek uświadomi sobie wagę wyzwania, przed którym stoimy, i by skutecznie mu sprostać, zacznie podejmować działania polegające na zmianie stylu życia, postaw i zachowania” - powiedział w Walencji, w Hiszpanii, dr Rajendra Pachauri, przewodniczący Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) z okazji opublikowania „Czwartego międzyrządowego sprawozdania oceniającego działania Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu — Zmiany klimatu 2007: Raport syntetyczny”.

W nowym raporcie podkreśla się fakt, że globalne ocieplenie może doprowadzić do gwałtownych lub nieodwracalnych skutków. Wśród nich wymienia się zanik pokryw lodowych i spowodowane tym podnoszenie się poziomu mórz, ginięcie gatunków, zmiany w prądach oceanicznych, co z kolei wpłynie na rybołówstwo, pochłanianie dwutlenku węgla (CO2) przez oceany i wegetację na lądzie.

Nawet bez topniejących pokryw lodowych nie da się już uniknąć wzrostu poziomu mórz wynikającego z rozszerzania cieplnego oceanów, ostrzegają autorzy raportu. „Jest to niezwykle poważne odkrycie, które wyraźnie pozwala stwierdzić, że przez nasze działania [...] już naraziliśmy świat na wzrost poziomu mórz spowodowany samym rozszerzaniem cieplnym” - powiedział dr Pachauri, zauważając, że jeśli wliczyć do tego topnienie tworów lodowych, „to wyraźnie widać, z jakiego rodzaju problemami będziemy prawdopodobnie mieć do czynienia”.

W raporcie zajęto się także zdarzeniami ekstremalnymi, takimi jak susze i burze, i stwierdzono, że na większości obszarów wzrosła częstotliwość obfitych opadów, ale jednocześnie coraz większe obszary dotyka susza.

Dr Pachauri zwrócił też uwagę na fakt, że „wpływ zmian klimatycznych nie będzie odczuwany jednakowo”. Przewiduje się, że w Afryce od 75 do 250 milionów ludzi będzie narażonych na stres związany z wodą, a plony z rolnictwa na terenach nienawadnianych mogłyby na niektórych obszarach ulec zmniejszeniu o 50%.

Niewesoło wygląda też sytuacja w Azji, gdzie prognozuje się zmniejszenie dostępności słodkiej wody, podczas gdy gęsto zaludnione obszary na wybrzeżach prawdopodobnie będą w większym stopniu narażone na zalewanie. Natomiast małym państwom wyspiarskim na całym świecie zagrażają powodzie, spiętrzone fale sztormowe, erozja i inne zjawiska groźne dla wybrzeży.

Jednak w raporcie znalazło się miejsce nie tylko dla smutku i zniechęcenia. „Na szczęście ludzkość ma w zasięgu ręki szereg rozwiązań” - skomentował dr Pachauri. Obejmują one polityki i instrumenty, które rządy mogą wprowadzać, żeby stwarzać zachęty dla łagodzenia skutków zmian klimatycznych oraz nowe technologie, które albo są obecnie dostępne, albo prawdopodobnie pojawią się na rynku w najbliższych dziesięcioleciach.

Szczególne znaczenie ma ustalenie skutecznego sygnału w postaci kosztu emisji dwutlenku węgla. „To jest ważne stwierdzenie” - stwierdził dr Pachauri. „Jeżeli chcemy działań, to oczywiście z dwutlenkiem węgla musi być związana cena, która spowoduje, że będziemy przechodzić na gospodarkę o niskiej emisji tego gazu”.

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Ban Ki-moon odwiedził niedawno Amazonię i Antarktykę, żeby samemu zobaczyć skutki zmian klimatycznych. Pochwalił pracę IPCC i określił najnowszy raport jako „treściwy i przyjazny dla użytkownika”.

„Przesłanie, które zwiera nie mogłoby być prostsze” - skomentował. „Groźba zmian klimatycznych jest realna, ale są konkretne i finansowo przystępne sposoby radzenia sobie z nią”. Sekretarz generalny wezwał rządy na całym świecie, aby podczas grudniowego spotkania w 2007 r. na Bali w Indonezji rozpoczęły prace zmierzające do opracowania nowych, kompleksowych rozwiązań przeciwdziałających zmianom klimatycznym. „Naukowcy już zrobili swoje, a teraz apeluję do przywódców politycznych, żeby wykonali swoją pracę i porozumieli się nie tylko w sprawie rozpoczęcia negocjacji, ale także zakończenia ich do 2009 r.” - powiedział. „Nie ma czasu do stracenia”.

Najnowsze sprawozdanie jest syntezą trzech sprawozdań wydanych wcześniej w 2007 r., analizujących naukowe podstawy zmian klimatu, skutki tych zmian i sposoby ich łagodzenia oraz dostosowywania się do nich. W opracowanie tych materiałów było zaangażowanych ponad 2 500 recenzentów specjalistycznych, 800 autorów współpracujących i 450 głównych autorów z ponad 130 krajów. Dr Pachauri podkreślił wyjątkowy charakter raportu, wskazując, że musi on zostać przyjęty i zatwierdzony przez wszystkie rządy, które są członkami IPCC.

źródło FOCUS