Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

TM - znak towarowy słowno-graficzny - KRAMARZ POLSKA 

TM - znak towarowy słowno-graficzny KRAMARZ POLSKA ... zobacz więcej znaków i oznaczeń


Znak towarowy
słowno-graficzny

KRAMARZ POLSKA

Zgłoszony do ochrony w dniu 24.08.2018r.
dla towarów i usług w klasach 06, 11, 42 i 45
za numerem Z.489664 przez KRAMARZ Józef POLSKA
przykład, zgłoszenie, funkcje, rejestracja, ochrona na terytorium RP


Dokumentacja zgłoszeniowa i opisowa znaku w zakresie - KRAMARZ POLSKA

KRAMARZ POLSKA ... więcej oznaczeń

...

Potwierdzenie zgłoszenia TM do UPRP z dnia 24.08.2018r. pod numerem Z.489664

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia Z.489664 z dnia 24.08.2018r. na znak towarowy "Kramary KRAMARZ POLSKA"

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Z.489664

Zobacz też inne znaki i zgłoszenia

Opis znaku towarowego słowno-graficznego

Znak towarowy słowno – graficzny składa się z nazwy KRAMARZ POLSKA osadzonej w grafice w kolorach białym, szarym, czerwonym i czrnym jak w rysunku i obrazie poniżej, charakteryzującej i przedstawiającej skośną szachownicę złożoną z 12 pól w kształcie rombu.

Przeznaczony jest głównie do oznakowania wszelkich prac badawczo-rozwojowych, projektów, praw autorskich i przemysłowych w zakresie tworzenia, opracowania i wdrożenia nowych wyrobów i usług dotyczących zwłaszcza systemów ogrzewania, chłodzenia i absorpcji, kumulacji, odzysku i recyklingu ciepła za pomocą paneli wielofunkcyjnych ALU, absorberów ciepła oraz akumulatorów ciepła, nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych w tym samych projektów związanych z nimi.

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ... zobacz też Certyfikaty

Klasa 45

Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, Licencjonowanie własności przemysłowej, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie zastosowań patentowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie,

Klasa 42

Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie form, Projektowanie graficzne, Projektowanie znaków, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie wzorów, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie znaków towarowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie płytek wykładzinowych, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, Monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, Ocena zagrożeń środowiskowych, Pomiary środowiskowe,

Klasa 11

Ogrzewanie podłogowe, Termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, Piece słoneczne, Panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Akumulatory ciepła, Urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, Systemy chłodzące do lodowisk, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Instalacje grzewcze, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia na gorące powietrze, Wymienniki ciepła inne niż części maszyn, Grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, Ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, Grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, Grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, Instalacje grzewcze zamontowane w oknach, Instalacje filtrujące powietrze, Instalacje nawilżające powietrze, Urządzenia oczyszczające powietrze, Umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, Urządzenia ogrzewające wykorzystujące spalanie katalityczne, Filtry powietrza, Filtry ścieków, Filtry kurzu, Elektrostatyczne filtry powietrza, Przeciwpyłowe filtry cyklonowe, Filtry do wody, Filtry do instalacji przemysłowych, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),

Klasa 6

Listwy metalowe, Profile aluminiowe, Aluminium profilowane wytłaczane, Elementy wyciskanego aluminium, Termoizolowane profile metalowe, Profile metalowe do celów termoizolacyjnych, Profile z metalu na drzwi, Boazeria metalowa, Fasady metalowe, Dachy i pokrycia metalowe, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, Panele konstrukcyjne metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Podłogi metalowe, Pokrycia dachów metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Deski dachowe z metalu, Pokrycia metalowe ścian w budownictwie, Panele metalowe, Metalowe panele dachowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Metalowe panele okładzinowe, Metalowe panele sufitowe, Panele ścienne z metalu, Panele metalowe obiciowe do budynków, Metalowe panele akustyczne do ścian, Izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, Oszklone panele do użytku w budownictwie, Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Folia aluminiowa, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi,

Grafika znaku towarowego

TM - KRAMARZ POLSKA ... zobacz więcej znaków i oznaczeń prac B+R

...

Efekty i rezultaty prac badawczo-rozwojowych, tzw. B+R zgłoszonych w 2018r.

TM - Magdalena ..... Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ... zobacz opis znaku towarowegoprowadzonych w Ośrodku Innowacji
i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA

pod nazwą Magdalena,

gdzie opracowywane i testowane są
technologie autorstwa Kramarz Józef Polska.

Wynalazki i wzory przemysłowe zgłoszone w 2018 roku

Zobacz opisy wynalazków i wzorów przemysłowych do
systemu HCA, POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system oraz
Projektów realizowanych w sposób systematyczny od 2008 roku

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ścieków oraz absorber kaskadowy ścieków (wynalazki 2018) KRAMARZ POLSKASposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach (wynalazki 2018) - KRAMARZ POLSKAŁata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad (wynalazek 2018) - jako jedna z wersji łaty absorbującej i absorbera dachowego do sposobu odbioru ciepła z dachu i fasad oraz systemu HCA ... więcej - KRAMARZ POLSKAPanel absorbujący grzewczo-chłodzący (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKAPanel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKAWielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKASposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowo-sprzęgające (wynalazki 2018) KRAMARZ POLSKAŁańcuch kulisty pływalny (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKASposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające (wynalazki 2018) - KRAMARZ POLSKASprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujacych (wzór przemysłowy 2018) - KRAMARZ POLSKAPanel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący (wzór przemysłowy 2018) - KRAMARZ POLSKAŁata absorbująca ciepło (wzór przemysłowy 2018) w dziesięciu odmianach łaty i absorbera dachowego do sposobu odbioru ciepła z dachu i fasad ... więcej - KRAMARZ POLSKASprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących (wzór przemysłowy 2018) KRAMARZ POLSKAKompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujacych (wzór przemysłowy 2018) ... zobacz więcej wzorówPanel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący (wzór przemysłowy 2018)

Nowe sposoby łączenia paneli POLPANEL - spoon-click, vertical click, duo-spoon

W skrócie …

Sposób łączenia paneli podłogowych, ściennych i fasadowych różnego typu na zaklik pionowy "vertical click" na wspólnym łożu nośnym, w tym zwłaszcza aluminiowych lub kompozytowych w połączeniach z innymi materiałami nowym zapięciem i spięciem za pomocą sprzęgu łyżkowo-zaklikowego pracującego w dwóch kierunkach, pionowym i poprzecznym poziomym ... innymi słowy na nowego rodzaju oraz sposobie łączenia paneli (według wyżej wykazanych wynalazków i wzorów przemysłowych z 2018r.) pod stworzoną dla tego zapięcia nazwą "spoon-click" oraz "duo spoon" dla wszystkich naszych systemów ogrzewania, chłodzenia, absorpcji i kumulacji ciepła w tym najnowszych HCA (heating, cooling, absorbing, accumulation) …

Systemy ogrzewania POLPANEL - ogrzewanie sekwencyjne, strefowe, kasetowe

Sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ... więcejStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ... więcejKasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ... więcej