Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Panelowe ogrzewanie podłogowe 

PATENT PL196383 - MULTIPLE-FUNCTION BAR-TYPE FLOOR HEATER - ALU-Therm panel jako podłoga aluminiowa w wykończeniu decoral, anoda i inne złożona z powtarzalnych profili aluminiowych, niepalna dla biur, hoteli i innych obiektów użyteczności publicznej o trzech funkcjach grzewczych

Innowacja tworzy nowy rodzaj
grzejnika podłogowego opatentowanego
w trzech wersjach dla uzyskania nim celu pt.
najnowsze ogrzewanie podłogowe - płaszczyznowe
według zadanych sekwencji, tworzących wielostrefowe
pole ogrzewania wnętrza czynnikiem niskotemperaturowym,
znoszące przy tym znany problem bezwładności i akumulacji ciepła
występujący powszechnie w dotychczasowych znanych rozwiązaniach.


patent na sekwencyjne ogrzewanie ścian

nowa technologia ogrzewania płaszczyznowego - patenty i wynalazki


WIELOFUNKCYJNY LISTWOWY GRZEJNIK PODŁOGOWY

OPIS WYNALAZKU PL341914 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 196383

OPIS PATENTOWY PL 196383 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy przeznaczony zwłaszcza do ogrzewania pomieszczeń przy jednoczesnym spełnianiu funkcji podłogi.

Znany jest z polskiego opisu patentowego numer 131713 przykład elementu grzejnego zwłaszcza o dużej powierzchni składający się z elektrod w postaci siatki miedzianej.

Znane są też sposoby ogrzewania podłogowego elektrycznego i wodnego w których przewody elektryczne lub wodne są bezpośrednio zalewane w betonie i wylewkach betonowych przed ostatecznym wykończeniem powierzchni podłóg płytkami, wykładzinami, parkietami, deskami i innymi wykończeniowymi.

Podstawową i zasadniczą wadą obu tych systemów ogrzewania podłogowego jest fakt zatapiania na stałe elementów grzejnych i przewodów w posadzkach betonowych i innych służących między innymi za podłoże dla tych podłóg.

W przypadku awarii systemu grzewczego brak bezpośredniego dostępu do niego w obu tych rozwiązaniach powoduje nieuchronne czasowe jego wyłączenie a także nieodwracalne w skutkach zniszczenie istniejących wykończeń podłogi i generalnie wymianę całości systemu grzewczego.

Ponadto oba te rozwiązania dla wymogów bezpieczeństwa przed uszkodzeniami mechanicznymi wymagają nad zalanymi przewodami warstwy ochronnej betonu o grubości minimum 3 centymetrów co dodatkowo zmniejsza ich skuteczność. Nadto oba rozwiązania są ogrzewaniem akumulacyjnym.

Istotą wynalazku jest wyeliminowanie dotychczasowych niedogodności i połączenie w całość w jednym, demontowanym urządzeniu funkcji grzewczych z funkcją gotowej podłogi.

Cel wynalazku został osiągnięty w konstrukcji grzejnika opartego na jego modułowej budowie z powtarzalnych elementów składowych w postaci gotowych i wykończonych na jej powierzchni listew ze stopu aluminium o funkcji deski podłogowej, które w zależności od wariantu wraz z przewodem rurowym i elektrycznym lub z każdym z osobna tworzą gotową i wykończoną podłogę demontowalną o charakterze całościowego, wielkopłaszczyznowego grzejnika, posiadającego odpowiednią wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i nie będącego grzejnikiem akumulacyjnym.

Grzejnik poza funkcją podłogi w zależności od wariantu złożenia, podłączenia i włączenia pełni rolę ogrzewania podłogowego wodnego lub ogrzewania podłogowego elektrycznego bądź obu jednocześnie i niezależnie od siebie.

Moduł w postaci aluminiowej listwy podłogowej o grubości ścianki do 3 milimetrów, łączony z kolejnym znamienny tym, że brzegi, wąskie krawędzie listwy o kształcie dwóch połówek cylindra po złożeniu z kolejną listwą tworzą wewnątrz grzejnika, podłogi w miejscu połączenia dwa cylindry z których jeden o większej średnicy jest otuliną aluminiową, płaszczem dla przewodu rurowego którym płynie czynnik grzewczy a drugi o mniejszej średnicy jest otuliną aluminiową, płaszczem dla przewodu elektrycznego.

Listwa wykonana jest z odpowiedniego stopu aluminium, wysokoprzewodzącego i dobrze oddającego ciepło.

Korzystnie dla wynalazku jest jeżeli listwa posiada od wewnątrz użebrowanie zwiększające jej bezpośrednią powierzchnię grzewczą a jeden z wąskich brzegów pióro a drugi przeciwny wpust umożliwiające trwałe połączenie. Przewody rurowe zastosowane do przenoszenia czynnika grzewczego są przewodami elastycznymi, polietylenowymi, wielowarstwowymi i dobrze przewodzącymi ciepło, po złożeniu z listew grzejnika, podłogi tworzą w jej zamkniętym wnętrzu jednolitą i ciągłą wężownicę meandrową.

Korzystnie dla wynalazku jest jeżeli przewody rurowe zbrojone są dodatkowo siatką aluminiową lub miedzianą co znacznie poprawia przewodnictwo cieplne ścianki przewodu i dodatkowo wzmacnia ich strukturę. Przewody elektryczne grzejne zastosowane w wynalazku są typowymi stosowanymi w dotychczasowych rozwiązaniach ogrzewania podłogowego, po złożeniu z listew grzejnika, podłogi tworzą w jej zamkniętym wnętrzu podobną wężownicę o kształcie mendrowym jak przewód rurowy.

Korzystnie dla wynalazku jest jeżeli przewody elektryczne grzejne posiadają koszulkę dylatacyjno-rozprężną, która wydatnie zwiększa ich sprawność i wydłuża żywotność.

Zaletą takiego rozwiązania w wariancie ogrzewania wodnego jest pełna efektywna absorbcja ciepła ze ścianek przewodu rurowego w którym płynie niskotemperaturowy czynnik grzewczy do czołowej powierzchni listwy podłogowej, uzyskana poprzez ścisłe zamknięcie, objęcie tego przewodu rurowego dwiema półcylindrycznymi krawędziami listew, które po złożeniu tworzą zamkniętą i dobrze przewodzącą ciepło, otulinę, płaszcz dla tego przewodu.

Bezpośredni kontakt przewodu rurowego na całym jego obwodzie z utworzonym przez aluminiowe listwy podłogowe, płaszczyznowym grzejnikiem podłogowym umożliwia łatwą i szybką wymianę ciepła między przepływającym czynnikiem grzewczym poprzez siatkę do czołowej zewnętrznej powierzchni grzejnika co ostatecznie eliminuje problem dużej bezwładności cieplnej, występujący w dotychczasowych rozwiązaniach ogrzewania podłogowego.

Rozwiązanie to w tym wariancie pozwala na użycie niskotemperaturowych źródeł ciepła i w pełni efektywne, szybkie ich wykorzystanie: kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne wytwarzające czynnik grzewczy o temperaturze rzędu 30 - 40 stopni Celsjusza. Podobne zalety wykazuje grzejnik w wariancie ogrzewania elektrycznego bądź obu ogrzewań razem.

W przypadku awarii systemu grzewczego, demontaż dla usunięcia usterki czy też wymiany przewodów tak rurowych jak i elektrycznych jest odwrotnością montażu, tak prostą jak on sam i bez możliwości uszkodzeń powierzchni czołowej wykończeniowej podłogi co też oznacza, że grzejnik, podłoga jest dodatkowo odzyskiwalna.

Korzystnie dla wynalazku jest jeżeli profile aluminiowe listwy mają na stałe wprasowany i zamocowany we wnętrzu materiał izolacyjny, który skutecznie podnosi izolację cieplną całości grzejnika, podłogi od jego podłoża i powoduje że ciepło jest oddawane w jednym kierunku do wnętrza pomieszczenia.

Korzystnie dla wynalazku jest jeżeli profile aluminiowe listwy są na swej czołowej powierzchni pokryte materiałem wykończeniowym, obrobionym i skończonym co daje przyszłemu użytkownikowi możliwość wyboru i projektowania wnętrz wyposażonych w tego rodzaju grzejniki i podłogi.


Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku na którym fig.1 przedstawia krawędzie dwóch połączonych ze sobą listew w przekroju według lini AA pokazującym sposób połączenia i zamocowania przewodu rurowego i przewodu elektrycznego w wariancie ogrzewania wodnego i elektrycznego,fig.2 przedstawia krawędzie dwóch połączonych ze sobą listew w przekroju według lini AA pokazującym sposób połączenia i zamocowania przewodu rurowego w wariancie ogrzewania wodnego, fig.3 przedstawia krawędzie dwóch połączonych ze sobą listew w przekroju według lini AA pokazującym sposób połączenia i zamocowania przewodu elektrycznego grzejnego w wariancie ogrzewania elektrycznego, fig.4 przedstawia zestaw listew po złożeniu ich w podłogę z zamocowanym w jej wnętrzu przewodem rurowym w kształcie wężownicy meandrowej, której końcówki poprzez pompę obiegową połączone są ze źródłem ciepła i przewodem elektrycznym grzejnym w kształcie identycznej wężownicy meandrowej, którego końcówki połączone są ze źródłem zasilania i sterowania a fig.5 pojedyńczą listwę w przekroju według lini AA przedstawiającą wąskie krawędzie listwy w kształcie dwóch połówek cylindra z których jedna krawędź ma pióro a druga wpust oraz dodatkowe wewnętrzne użebrowanie i zamocowany w jej wnętrzu materiał izolacyjny a także materiał wykończeniowy powierzchni czołowej listwy po wcześniejszym przyklejeniu, obrobieniu i wykończeniu.

Przewód rurowy (2), w którym płynie czynnik grzewczy (3), umieszczony jest w otulinie aluminiowej o większej średnicy (1), powstałej po złożeniu na pióro i wpust (4), dwóch listew podłogowych (13), z których każda posiada pióro (8) i wpust (9), oddaje ciepło poprzez siatkę aluminiową lub miedzianą (6) do otuliny (1) i dalej do czołowej wykończonej powierzchni (12), deski podłogowej (13) której powierzchnia grzewcza została zwiększona poprzez dodatkowe wewnętrzne użebrowanie (10) w wariancie ogrzewania wodnego lub wodno-elektrycznego. Przewód elektryczny grzewczy (5),umieszczony jest w otulinie aluminiowej o mniejszej średnicy (1),powstałej po złożeniu na pióro i wpust (4), dwóch listew podłogowych (13), z których każda posiada pióro (8) i wpust (9), oddaje ciepło poprzez koszulkę dylatacyjno-rozprężną (7) do otuliny (1) i dalej do czołowej wykończonej powierzchni (12), deski podłogowej (13) której powierzchnia grzewcza została zwiększona poprzez dodatkowe wewnętrzne użebrowanie (10) w wariancie ogrzewania elektrycznego lub wodno-elektrycznego. Listwy podłogowe (13), dodatkowo wypełnione wewnątrz materiałem izolacyjnym (11), wykończone na swej powierzchni czołowej materiałem wykończeniowym (12), składane w całość z umieszczonym w ich półcylindrycznych krawędziach (1"a") i (1"b") przewodem rurowym (2) tworzącym po złożeniu wewnątrz wężownicę meandrową (14) której końcówki poprzez pompę obiegową (15) połączone są z niskotemperaturowym źródłem ciepła (16), tworząc w całości skończony i zamknięty w obiegu wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, przedmiot wynalazku dla wariantu ogrzewania wodnego. Listwy podłogowe (13), dodatkowo wypełnione wewnątrz materiałem izolacyjnym (11), wykończone na swej powierzchni czołowej materiałem wykończeniowym (12), składane w całość z umieszczonym w ich półcylindrycznych krawędziach (1"a") i (1"b") przewodem elektrycznym grzewczym (5) tworzącym po złożeniu wewnątrz wężownicę meandrową (14) którego końcówki połączone są ze źródłem zasilania i sterowania (17), tworzą w całości skończony i zamknięty w obiegu wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, przedmiot wynalazku dla wariantu ogrzewania elektrycznego. Listwy podłogowe, profile (13), dodatkowo wypełnione wewnątrz materiałem izolacyjnym (11) , wykończone na swej powierzchni czołowej materiałem wykończeniowym (12), składane w całość z umieszczonymi w ich półcylindrycznych krawędziach (1"a") i (1"b") przewodem rurowym (2) i przewodem elektrycznym grzewczym (5) tworzą po złożeniu wewnątrz grzejnika, podłogi wężownicę meandrową (14) której końcówki przewodu rurowego (2) poprzez pompę obiegową (15) połączone są z niskotemperaturowym źródłem ciepła (16) a końcówki przewodu elektrycznego grzewczego (5) połączone są ze źródłem zasilania i sterowania (17) tworząc w ten sposób w całości skończony i zamknięty w obiegu wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, przedmiot wynalazku dla zamierzonego wariantu, odmiany ogrzewania wodno-elektrycznego.

Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy może mieć zastosowanie do ogrzewania wodnego, elektrycznego i wodno-elektrycznego przy jednoczesnym spełnianiu funkcji wykończonej podłogi pomieszczeń użytkowych, mieszkalnych, biurowych, hotelowych i innych.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1.Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, składający się z trwale połączonych profili aluminiowych, znamienny tym, że złożone ze sobą wąskie krawędzie profila aluminiowego, tworzą korzystnie dla przewodu rurowego (2) w którym płynie czynnik grzewczy (3) i dla przewodu elektrycznego grzejnego (5) wewnątrz grzejnika dwie zamknięte otuliny aluminiowe (1) z których otulina o większej średnicy jest płaszczem dla przewodu rurowego (2) a otulina o mniejszej średnicy, płaszczem dla przewodu elektrycznego grzejnego (5).

2.Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, według zastrz.1, znamienny tym, że przewód rurowy (2) zbrojony jest siatką aluminiową (6) a przewód elektryczny grzejny (5) posiada koszulkę dylatacyjno-rozprężną (7).

3.Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, składający się z trwale połączonych profili aluminiowych, znamienny tym, że złożone ze sobą wąskie krawędzie profila aluminiowego, tworzą korzystnie dla przewodu rurowego (2) w którym płynie czynnik grzewczy (3) wewnątrz grzejnika zamknięte otuliny aluminiowe (1) z których otulina o największej średnicy jest płaszczem dla tego przewodu rurowego (2).

4.Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, według zastrz.3, znamienny tym, że przewód rurowy (2) zbrojony jest siatką aluminiową (6).

5.Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, składający się z trwale połączonych profili aluminiowych, znamienny tym, że złożone ze sobą wąskie krawędzie profila aluminiowego, tworzą korzystnie dla przewodu elektrycznego grzejnego (5) wewnątrz grzejnika zamknięte otuliny aluminiowe (1) z których otulina o najmniejszej średnicy jest płaszczem dla przewodu elektrycznego grzejnego (5).

6.Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, według zastrz.5, znamienny tym, że przewód elektryczny grzejny (5) posiada koszulkę dylatacyjno-rozprężną (7).

7.Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, według zastrz.1, znamienny tym, że profile aluminiowe o funkcji listwy podłogowej (13) z których każdy ma pióro (8) i wpust (9) posiadają wewnętrzną użebrowaną powierzchnię (10) i połączone są ze sobą trwale na pióro-wpust (4).

8.Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy, według zastrz.1, znamienny tym, że profile aluminiowe o funkcji listwy podłogowej (13) posiadają wewnątrz profila na stałe zamocowany materiał izolacyjny (11) a ich zewnętrzna płaszczyzna na powierzchni pokryta jest materiałem wykończeniowym (12).

RYSUNKI - DRAWINGS (zobacz w wersji kompletnej w formacie PDF)

POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

... PATENT NR 196383Zobacz też ...

ALU panele grzewcze, chłodzące i absorbujące ciepło słoneczne z fasad oraz ścian i dachów budynku powstałe w wyniku opracowań, wdrożeń i testów techniczno-użytkowych w warunkach rzeczywistego stosowania systemów POLPANEL ALTERPANEL i HCA w Ośrodku Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA o wdzięcznej nazwie i imieniu MAGDALENA w Górach Izerskich na granicy kurortu Świeradów Zdrój. POLPANEL, ALTERPANEL, HCA to czysto rodzime polskie systemy oparte w całości na polskich opatentowanych wynalazkach, powstałe w wyniku wieloletnich prac B+R

Panele ALU - grzewcze chłodzące i absorbujące ciepło z fasad i dachów


Reklamówki i opisy prac badawczo-rozwojowych do wydruków w PDF

2010 rok B+R POLPANEL w PDF


2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF


2013 rok B+R, TRL i zastosowania paneli ALU w PDF


2017 rok geneza i skrót opisu ALTERPANEL i HCA w PDF


Znaki Towarowe dla B+R Technologii Systemów i Grupy Paneli w klasach 06, 42 i 45

POLPANEL


ALU-PANEL


ALU-Bed PANEL


ALU-Therm PANEL


Grupa innowacyjnych PANELI ALU-Therm


Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzacy


Wielofunkcyjny aluminiowy PANEL grzewczo-chłodzący


Innowacje produktowe i procesowe HCA, POLPANEL oraz ALTERPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa HCA

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa POLPANEL

Projekt, panel, system, technologia, innowacja produktowa i procesowa ALTERPANEL

Moduły panela ALU - Logotyp, opis, funkcja, przeznaczenie i zastosowanie oraz B+R

panel podłogowy ALU-Therm

ALU-Air PANEL


ALU-Volt PANEL


ALU-Accu PANEL


ALU-Solar PANEL


ALU-Green PANEL


ALU-Design PANEL


panel ścienny ALU-Therm

ALU-Security PANEL


ALU-Cassette PANEL


ALU-Absorbing PANEL


ALU-Composite PANEL


ALU-Multi-function PANEL


HCA i ogrzewanie POLPANEL


Znak towarowy, logotyp, logo systemów POLPANEL i ALTERPANEL

Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący (do ogrzewania podłogowego i ściennego)ALU-Therm PANEL (do ogrzewania podłogowego i ściennego oraz odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego)ALU-Bed PANEL (łoże przewodów grzewczo-chłodzących do do ogrzewania podłogowego, chłodzenia i absorpcji ciepła)

.........

SYSTEMY i ich logo

do oznaczania produktu, efektu i rezultatu prac
badawczo-rozwojowych, tzw. B+R oraz wdrożeniowych i testowych
panel i systemów ALU PANEL powstałych w okresie realizacji Projektu ALTERPANEL

w kolejności prac i ich oznakowania jako:

System termiczno-akustyczny ALU PANEL
System grzewczo-chłodzący ALU PANEL
System grzewczo-wykończeniowy ALU PANEL
System grzewczo-absorbujący ALU PANEL
System grzewczo-kumulujący ALU PANEL
System kasetowo-kompozytowy ALU PANEL
System liniowo-fasadowy ALU PANEL
System szkieletowo-fasadowy ALU PANEL
System krzyżowo-fasadowy ALU PANEL