Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Ogrzewanie sekwencyjne wnętrz 

PATENT PL200319 - METHOD OF AND APPARATUS FOR HEATING OR COOLING ROOMS IN SEQUENTIAL MODULAR MANNER USING A HEATING/COOLING MEDIUM AND ELECTRIC CURRENT

OGRZEWANIE sekwencyjne wnętrz to przyszłość i alternatywa
dla obecnych i znanych systemów ogrzewania, takich jak grzejniki
miejscowe i ogrzewanie podłogowe, wykorzystująca niskotemperaturowy
czynnik grzewczy wytworzony przez nasze absorbery, kolektory słoneczne, pompy
ciepła i inne powstałe w procesie odzysku ciepła traconego bądź kumulowanego oraz
rekuperacji powietrza i spalin według naszych najnowszych opatentowanych sposobów.


ogrzewanie ścienne - panele

ogrzewanie podłogowe - panele i listwy

nowa technologia ogrzewania płaszczyznowego - opis, patenty i wynalazki

inne >>>

SYSTEM i URZĄDZENIE do SEKWENCYJNEGO MODUŁOWEGO
OGRZEWANIA lub CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ CZYNNIKIEM i PRĄDEM


OPIS WYNALAZKU PL346435 - DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 200319

OPIS PATENTOWY PL 200319 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest system i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem w miejsce znanych i stosowanych dotychczas rozwiązań tego typu ogrzewania i chłodzenia, istniejących z reguły jako dwa niezależne i odrębne systemy działania w których nie ma możliwości tworzenia zadanych sekwencji tak grzania jak i chłodzenia w jednolitej i skończonej płaszczyźnie grzejnika.

Znane są instalacje i urządzenia jak na przykład z opisu JP10339023 w którym instalacja rurowa dla wodociągu grzewczego została umieszczona pod strukturą i deskami podłogi, znana jest z opisu GB2298914 i GB2271174 metoda instalowania systemu ogrzewania / chłodzenia w panelach podłóg i ścian zawierająca przewody elastyczne i elektryczne, znane są również z opisów PL341914 i PL336019 urządzenia do wykładania podłóg i ścian w których przewody rurowe grzewcze i elektryczne zostały umieszczone bądź to w krawędzi panela bądź to w jego wnętrzu w obu przypadkach tworzących tak oddzielną w swej strukturze płytę grzewczą lub chłodnicza w całości panela.

Wszystkie w/w i znane w stanie techniki metody, sposoby i urządzenia nie rozwiązują jednak problemu sekwencyjnego ogrzewania lub chłodzenia nimi pomieszczeń w złożonym z nich lub ich modułów polu podłogi czy też ściany.

Celem wynalazku w systemie sekwencyjnego modułowego ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem jest uzyskanie pełnego i efektywnego oraz energooszczędnego ogrzewania lub chłodzenia za pomocą znanych urządzeń w warunkach zastosowania nowych środków technicznych systemu i urządzenia umożliwiającego poprzez zespół czynności lub operacji ręcznych albo automatycznych, konfigurację sekwencji grzewczo-chłodzących, optymalnie dla danego pomieszczenia jego powierzchni i kubatury w zależności od jego umeblowania i wyposażenia oraz osób i miejsca w których śpią, odpoczywają i pracują dla stworzenia im odpowiedniego mikroklimatu.

Istota systemu sekwencyjnego modułowego ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem polega na tym, że ciepło dostarczane za pomocą przewodów rurowych lub elektrycznych do poszczególnych modułów (paneli) i złożonego z nich pola podłogi lub ściany zostaje za pomocą nowego urządzenia rozdzielone i skierowane według potrzeb użytkownika tylko do wybranych części i sekwencji modułów powodując nim planowe ogrzewanie lub chłodzenie części modułów, tworzących tak w całości złożenia i zasilania całości wyłożonej ściany, podłogi lub sufitu, niezależny czy niezależne ekrany emisyjne tego ciepła w wyniku której to operacji powierzchnia grzewcza wyrażona w m/kw. ściany, podłogi lub sufitu jako grzejnika ulega odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Innymi słowy w polu złożonym z powtarzalnych modułów wykończeniowych i grzewczo-chłodzących powstają w drodze odpowiedniego i dowolnego skonfigurowania zaworów rozdzielających nowego urządzenia, nowe samoistne i rozdzielone wzajemnie ekrany emisyjne ciepła. W skrócie i uproszczeniu system w swej istocie pozwala grzać lub chłodzić dowolną część ściany, podłogi lub sufitu w zależności od potrzeb i wymogów pomieszczenia oraz jego użytkowników co oznacza, że ciepło nie jest dostarczane zbędnie do zakrytych części ścian i podłóg a w efekcie tracone w wyniku izolowania jego emisji do wnętrza pomieszczenia. System w swej istocie odzwierciedla system naczyń połączonych w taki sposób, który po wyłączeniu i zamknięciu jego części tworzy nadal nieprzerwany obieg czynnika grzewczo-chłodzącego lub prądu w określonej już tylko części a nie całości jego modułów czy paneli co oznacza, że modyfikuje znane sposoby zasilania.

Korzystnie dla systemu jest, że system rozdzielający ciepło lub prąd został umieszczony w strefie brzegowej pola ściany, podłogi lub sufitu tak aby był w zasięgu i dostępie bezpośrednim dla przeprowadzenia czynności konfiguracji.

Korzystnie dla systemu jest, że czynność konfiguracji ekranów emisyjnych może być przeprowadzana ręcznie lub automatycznie za pomocą urządzeń sterujących pracą zaworów i odpowiedniego programu komputerowego w oparciu o pomiar temperatury czynnika na jego wejściu i temperatury na zewnątrz pomieszczenia oraz ilość metrów kwadratowych powierzchni użytkowej pomieszczenia a także jego kubaturę w metrach sześciennych.

Korzystnie dla systemu jest, że konfiguracja ekranów emisyjnych może być w czasie zmieniana i dowolnie dostosowana do potrzeb zmian, aranżacji oraz wystroju całego pomieszczenia i samego wnętrza w czasie jego długoletniego użytkowania przez jego stałych lub nowych i zmieniających się użytkowników.

Korzystnie dla systemu jest, że dowolnie skonfigurowane pole ściany, podłogi lub sufitu z modułów może być w każdym czasie odwrotnie zdemontowane.

Korzystnie dla systemu jest, że może być zasilany zewnętrznie urządzeniami do wytwarzania niskotemperaturowego czynnika grzewczego a wewnętrznie urządzeniami odzyskującymi ciepło tracone w efekcie eksploatacji budynku.

Korzystnie dla systemu jest, że może być stosowany w budownictwie starym jak i nowym, zwłaszcza autonomicznym, pasywnym i inteligentnym oraz odpornym na żywioły i kataklizmy niesione przez naturę i samego człowieka.

Istota urządzenia do sekwencyjnego modułowego ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem, polega na tym, że przyłącze czynnika grzewczo-chłodzącego ma kształt i postać rury korzystnie o przekroju walca z wyprowadzonymi z niej szeregowo w odstępach równych końcówkami a wzdłuż i wewnątrz jej całej długości rozmieszczone są zawory przelotowe trzypołożeniowe, łączące każdy z osobna rurę z wyprowadzoną na jej zewnątrz końcówką zaś przyłącze prądu elektrycznego w postaci listwy zostało na niej rozdzielone przełącznikami dwubiegunowymi, krzyżowymi o funkcji przerywacza obwodu dla każdego przewodu elektrycznego grzejnego.

Korzystnie dla urządzenia jest, że zawór przelotowy trzypołożeniowy odcina w dwóch możliwych położeniach przelot rury a w jednym położeniu końcówkę wyprowadzoną z tej rury co umożliwia mu i nim w dwóch różnych usytuowaniach, kierunkowanie przepływu czynnika przez końcówkę tej rury a w trzecim usytuowaniu czy też położeniu przez i wzdłuż lub odcinek rury.

Korzystnie dla urządzenia jest, że każde odcięcie przelotu rury otwiera poprzez otwartą tak końcówkę instalację rurową wewnątrz lub na zewnątrz modułu czy panela do przenoszenia nią dalej czynnika grzewczo-chłodzącego.

Korzystnie dla urządzenia jest, że końcówki wyprowadzone szeregowo z rury kompatybilne są z / i do połączeń z typową instalacja rurową typu pex-al-pex.

Korzystnie dla urządzenia jest, że odstępy współosiowe między końcówkami szeregowymi odpowiadają odstępom współosiowym wyprowadzonych tak z modułu końcówek przewodu rurowego typu pex-al-pex albo innych znanych.

Korzystnie dla urządzenia jest, że ustawienie zaworów przelotowych w pozycji zamykającej końcówki szeregowe rury tworzy w niej odcinki przelotowe a w pozycji otwierającej końcówki szeregowe odcinki nieprzelotowe tej rury tworząc w niej sekcję otwartą lub sekcję zamkniętą w przepływie czynnika.

Korzystnie dla urządzenia jest, że ustawienie zaworów dla sekcji otwartej i sekcji zamkniętej tworzy poza rurą układy sekwencyjne w postaci ekranów emisyjnych, które następnie można podzielić na efektywne i nieefektywne.

Korzystnie dla urządzenia jest, że każdy zawór przelotowy trzypołożeniowy posiada ramię lub dźwignię do ustawiania jego położenia albo uchwyt do jej zamocowania służący dodatkowo jako łącznik dla sterowania automatycznego.

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest uwidoczniony na rysunku w którym Fig. 1, przedstawia układ wzajemny i zależności kolejnych sekwencji systemu ogrzewania i urządzenia w przekroju pionowym, Fig. 2, wycięty fragment urządzenia w przekroju pionowym a Fig. 3, schemat systemu sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem w przekroju pionowym z wektorowym wyznaczeniem kierunków przepływu czynnika i prądu w modułach złożonych pola ściany, podłogi lub sufitu od jego zasilania poprzez moduły do wyjścia i powrotu.

P r z y k ł a d : I

Ciepło czynnika grzewczo-chłodzącego (21) dostarczone z zewnątrz rurą (11) zostaje za pomocą szeregu zaworów przelotowych, trzypołożeniowych (3) umieszczonych w rurze (11) i listwie brzegowej urządzenia (5) rozdzielone i skierowane do wybranych modułów panela (6) lub (7) tworzących wraz z modułem (8) skończone pole ściany, podłogi lub sufitu co w wyniku zamierzonej operacji lub zadanego procesu tworzy w jego efekcie w skończonym tak polu ściany, podłogi lub sufitu niezależny lub niezależne sekwencje ekranów emisyjnych i efektywnych ciepła (6), sekwencje ekranów emisyjnych i nieefektywnych ciepła (7) i sekwencje ekranów nieemisyjnych i nieefektywnych ciepła (8) w wyniku których cała powierzchnia grzewcza pola ściany, podłogi lub sufitu ulega odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ciepło oporowe prądu (22) w przewodzie elektrycznym grzejnym (2) zostaje w podobny sposób poprzez włączenie lub wyłączenie obiegu prądu w nich przełącznikami (4) umieszczonymi w listwie instalacyjnej (14) i listwie brzegowej urządzenia (5) rozdzielone i skierowane do wybranych modułów (6) lub (7) tworzących wraz z modułem (8) skończone pole ściany, podłogi lub sufitu co w wyniku tak zamierzonej operacji lub zadanego procesu tworzy w ich efekcie niezależne od ekranów wykorzystujących ciepło czynnika (21) sekwencje ekranów emisyjnych i efektywnych ciepła oporowego (6), sekwencje ekranów emisyjnych i nieefektywnych ciepła oporowego (7) oraz sekwencje ekranów nieemisyjnych i nieefektywnych ciepła oporowego (8) w wyniku czego cała możliwa powierzchnia grzewcza w metrach kwadratowych pola ściany, podłogi lub sufitu zostaje dodatkowo lub alternatywnie ogrzewana przez inne źródło i odpowiednio ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w ilości i mocy promieniowania cieplnego pola grzejnika do wnętrza pomieszczenia.

P r z y k ł a d : II

Skład w postaci rury (11) i szeregowych końcówek (12) wraz z / i w nim umieszczonym systemem zaworów przelotowych trzypołożeniowych (3) włączony tak do przyłącza (9) czynnika (21) oraz listwa instalacyjna wzdłużna elektryczna (14) wraz z umieszczonym na niej systemem przełączników (4) w pozycji włączonej i otwartej (19) dla przepływu prądu (22) przewodami elektrycznymi grzejnymi (2) umieszczonymi wewnątrz modułów (6) i (7) lub w pozycji wyłączonej zamkniętej (20) włączona w całości do przyłącza prądu (10) a mieszcząca się w sumie i całości w listwie brzegowej z którą wraz tworzy urządzenie (5) które pozwala dowolnie włączać lub wyłączać oraz tworzyć zadane sekwencje ogrzewania lub chłodzenia poprzez sekwencję emisyjną efektywną (6) i sekwencję emisyjną nieefektywną (7) do sekwencji nieemisyjnej nieefektywnej (8) w których sekwencja (6) jest aktywna w przepływie czynnika (21) i prądu (22) a sekwencja (7) nieaktywna i wyłączona. Co w takim układzie wykonania powoduje, że przewód rurowy (1) umieszczony wewnątrz międzymodułowych połączeń w tym wypadku listew (6) i (7) oraz częściowo (8) przenosi czynnik grzewczo-chłodzący (21) z i poprzez sekcję otwartą szeregowych końcówek (17) rury (11) dzielonej zaworami przelotowymi trzypołożeniowymi (3) które w sekcji otwartej (17) tworzą odcinki przelotowe (15) i odcinki nieprzelotowe (16) rury (11) co przy tej konfiguracji ustawienia zaworów (3) dźwignią zewnętrzną (13) umożliwia obieg i przepływ czynnika (21) z rury (11) poprzez szeregowe końcówki (12) do i dalej przez przewody rurowe (1) sekwencji emisyjnej efektywnej modułów (6). Natomiast w układzie wykonania, sekcji zamkniętej (18) końcówek (12) rury (11) uniemożliwia przepływ czynnika (21) do przewodów rurowych (1) modułów (7) tworząc tak z nich sekwencję emisyjną nieefektywną (7) a już z reszty modułów (8) bez instalacji przewodów (1) i (2) sekwencję nieemisyjną i nieefektywną (8) w przepływie przez nią czynnika (21) i prądu (22).

System i urządzenie może mieć powszechne zastosowanie w ogrzewnictwie i budownictwie zwłaszcza energooszczędnym, autonomicznym i pasywnym bowiem tworzy rodzaj nowego ogrzewania płaszczyznowego o regulowanej w czasie powierzchni grzewczej grzejnika zasilanego w rozlicznych przykładach wykonania niskotemperaturowym czynnikiem grzewczym na poziomie plus lub minus 20 stopni Celsjusza, pochodzącego dodatkowo z odzysku i recyklingu ciepła wewnętrznego budynku lub dostarczonego z zewnątrz z urządzeń wytwarzających lub pozyskujących czynnik o tej temperaturze z wody, ziemi i powietrza lub stałych procesów chemicznych i fizycznych przebiegających w naszej naturze na co dzień.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. System sekwencyjnego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem, powstały z modułów w postaci listew albo kasetonów wyposażonych w kanały wewnętrzne i zewnętrzne dla umieszczania w nich przewodów rurowych i przewodów elektrycznych grzejnych w celach wykończeniowych i grzewczo-chłodzących pomieszczenie, znamienny tym, że składa się z różnych celowo modułów (6) , (7) i (8) dla budowy nimi sekwencji emisyjnej efektywnej (6) i sekwencji emisyjnej nieefektywnej (7) oraz sekwencji nieemisyjnej nieefektywnej (8) , wyposażonych tak lub nie w wodne przewody rurowe (1) i przewody elektryczne grzejne (2) które tworzą w całości połączeń i złożenia wielopłaszczyznowe pole sekwencyjnych ekranów emisyjnych i nieemisyjnych, włączane i konfigurowane tak systemem zaworów (3) instalacji rurowej (11) i przełączników (4) instalacji elektrycznej (14) mieszczących się tak i w sumie w listwie brzegowej (5) wraz z przyłączem (9) niskotemperaturowego czynnika grzewczo-chłodzącego (21) oraz prądu (22).

2. System według zastrz.1, znamienny tym, że zawory (3) rozdzielają instalację rurową (11) na wyłącznie wzdłużną (11) lub poprzez końcówki szeregowe (12) na wyłącznie wężownicową (1) tworząc tak i nimi w wybranych modułach (6) oraz (7) sekwencję emisyjna efektywną (6) lub nieefektywna (7).

3. System według zastrz.1, znamienny tym, że moduły (8) oraz sekwencja nieemisyjna nieefektywna (8) stanowi część wykończeniową pomieszczenia bez funkcji grzewczo-chłodzacej natomiast moduły (6) i (7) oraz sekwencje emisyjne efektywne (6) i nieefektywne (7) w stanie włączonym część wykończeniową i grzewczo-chłodzącą w zależności od temperatury czynnika.

4. System według zastrz.1, znamienny tym, że moduły (6) i (7) oraz sekwencje (6) i (7) w stanie włączonym w przepływie prądu (22) stanowią część wykończeniową oraz wyłącznie grzewczą pomieszczenia oraz działania niezależnego od i w przepływie czynnika (21) lub działającego równolegle oraz wspólnie wraz z ogrzewaniem wodnym jako ogrzewanie wspomagające tylko.

5. System według zastrz.1, znamienny tym, że ciepło czynnika (21) jest dostarczane i zasilane zewnętrznie urządzeniami do wytwarzania czynnika grzewczego niskotemperaturowego a wewnętrznie różnymi dodanymi do tego systemu urządzeniami odzyskującymi ciepło tracone z eksploatacji budynku.

6. System według zastrz.1, znamienny tym, że dowolnie skonfigurowane lub nie w nim sekwencje (6) , (7) i (8) pole ściany, podłogi lub sufitu wraz z listwą i urządzeniem (5) są oraz zostają w każdym czasie odwrotnie zdemontowane.

7. System według zastrz.1, znamienny tym, że stosowany jest każdym budownictwie energooszczędnym, autonomicznym, pasywnym, ekologicznym.

8. Urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem, umieszczone w listwie brzegowej, strefy brzegowej pola podłogi, ściany, sufitu tak złożonego z modułów z przewodami rurowymi i przewodami elektrycznymi grzejnymi, przyłączonymi do przyłącza czynnika i przyłącza prądu, zewnętrznie dla pomieszczenia, znamienne tym, że przyłącze czynnika (21) składa się z rury (11) z wyprowadzonymi z niej szeregowo w odstępach równych końcówkami (12) w której rozmieszczono kontaktowo z każdą jego końcówką (12) zawory przelotowe trzypołożeniowe (3) a przyłącze prądu (22) ma postać listwy (14) na której rozmieszczono szeregowo w odstępach równych od siebie odrębne mu przełączniki prądu (4).

9. Urządzenie według zastrz.8, znamienne tym, że zawór (3) odcina w dwóch swych przeciwnych położeniach przelot rury (11) a w trzecim końcówkę (12).

10. Urządzenie według zastrz.8 albo 9, znamienne tym, że odcięcie zaworem (3) przelotu rury (11) otwiera poprzez końcówkę (12) instalację i przewód rurowy (1) umieszczony wewnątrz lub na zewnątrz modułu (6) i (7) powodując każdorazowo przepływ czynnika (21) przez przewód (1) oraz moduły (6) i (7).

11. Urządzenie według zastrz.10, znamienne tym, że odstępy między końcówkami (12) a końcówkami przewodu rurowego (1) mierzone pomiędzy nimi współosiowo w całym szeregu są równe i odpowiadają sobie wzajemnie.

12. Urządzenie według zastrz.11, znamienne tym, że końcówki szeregowe(12) rury (11) kompatybilne są z końcówkami instalacji rurowej (1) typowej.

13. Urządzenie według zastrz.9, znamienne tym, że każde ustawienie zaworów (3) w pozycji zamkniętej dla końcówki (12) rury (11) tworzy w niej odcinki przelotowe (15) a w pozycji otwartej odcinki nieprzelotowe (16) lub też odcinki przelotowe (15) tworząc tak w rurze (11) sekcję otwartą (17) lub sekcję zamkniętą (18) co umożliwia tworzenie poza rurą (11) ekranów i sekwencji oraz ich dzielenie na sekwencje efektywne (6) i sekwencje nieefektywne (7).

14. Urządzenie według zastrz.8, znamienne tym, że każdy zawór (3) ma uchwyt i dźwignię (13) do ustawiania jego położenia.

RYSUNKI - DRAWINGS

POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

rysunki / drawings

PATENT NR 200319