Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Najnowsze ogrzewanie - panel grzewczy ogrzewany poprzez 3 media 

Patent 205160 dla technologii produkcji grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm ... zobacz spis


Trzy rodzaje
ogrzewania w jednym
plus chłodzenie pomieszczeń.
Ogrzewanie wodne, elektryczne oraz
powietrzne w jednym skończonym wyrobie
w postaci paneli ściennych i paneli podłogowych o
funkcji wykończeniowej ścian i podłóg, przepierzeń i fasad budynków
mogące służyć w sposób odwrócony do absorbcji ciepła i energii ze słońca oraz
powietrza a już w szczególności zgromadzonego pod powierzchnią nagrzanych dachów.


POWIETRZNO-TERMICZNA LISTWA PANELOWA

OPIS WYNALAZKU PL382880 - DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 205160

OPIS PATENTOWY PL 205160 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest powietrzno-termiczna listwa panelowa przeznaczona do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń za pomocą powietrza oraz innych mediów.

Znane są z polskiego opisu wynalazku PL336019 listwy wewnątrz których znajduje się rurowa kształtka umieszczona pomiędzy płytą przewodzącą ciepło a płytą termicznie izolacyjną przez którą przepływa medium ogrzewane lub chłodzone z zewnątrz.

Znane są z polskiego opisu wynalazku PL341914 listwy wielofunkcyjne w których na wąskim obrzeżu mocowane są przewody rurowe oraz przewody elektryczne grzejne.

Oba te rozwiązania w swej konstrukcji oraz zespoleniu na polu tak ściany jak i podłogi mogą wykorzystywać wyłącznie czynnik roboczy w postaci medium i prądu lub obu. Nadto, oba te rozwiązania w przypadku braków, zaników czynnika roboczego stają się bezużyteczne co rodzi nowy cel ich dalszego wykorzystania przy zastosowaniu innego czynnika termicznego.

Znane są też w obowiązującym stanie techniki rozwiązania takie jak np. PL323482 w postaci przypodłogowego urządzenia grzewczego o konstrukcji ceownika wewnątrz której zatrzaskowo osadzono przewody lub GB641769 w postaci listwy przypodłogowej służącej części klimatyzacji budynku, które co do zasady skupiają się na poziomej konstrukcji i działaniu urządzenia w strefie brzegowej pola podłogi dla potrzeb innych i odmiennych od przedmiotowego wynalazku w których czynnik roboczy w postaci powietrza nie odgrywa, żadnej istotnej roli z uwagi na wyłączne i tylko pionowe działanie konwekcji powietrza.

Istota wynalazku polega na tym, że wewnątrz listwy znajduje się wolny obszar, wnęka o funkcji izolacyjno-roboczej, powstały po zespoleniu trzystronnej płyty grzewczej wraz z płytą termicznie izolacyjną, która tworzy zamknięty tunel do transportu ogrzanego czy chłodzonego wewnętrznie lub zewnętrznie powietrza jako nowego czynnika.

Korzystnie dla wynalazku jest, jeżeli pomiędzy trzystronną płytą przewodzącą ciepło a płytą termicznie izolacyjną w strefie wewnętrznej brzegu listwy umieszczone jest jedno lub dwa łoża dla przewodów rurowych oraz przewodów elektrycznych grzewczych tak aby w swym zespoleniu i osadzeniu na płycie termiczno izolacyjnej stanowiącej podstawę i stelaż mocujący dla nich stworzyć otuliny zamknięte dla tych przewodów.

Korzystnie dla wynalazku jest, jeżeli trzystronna płyta przewodząca ciepło posiada u swej podstawy dwa wpusty o charakterze zamka do łączenia i osadzania jej na płycie termiczno izolacyjnej wyposażonej w odpowiednie wypusty, klucze do ich zespolenia.

Korzystnie dla wynalazku jest, jeżeli łoże dla przewodów posiada u swej podstawy wpust o charakterze zamka do łączenia i osadzania go na płycie termiczno izolacyjnej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu listwa może nie tylko wykorzystywać czynnik roboczy w postaci ciekłego medium i opór prądu ale także powietrze jako nośnik temperatury co czyni ją niezwykle sprawną w każdych warunkach, zważywszy na fakt, że to samo powietrze w stanie obojętnie jak ogrzanym czy schłodzonym stanowi barierę i kurtynę powietrzną dla ścian i podłóg pomieszczenia wyłożonego listwami według wynalazku.

Nadto, ich konstrukcja i budowa pozwala na szybki i odwrotny demontaż z nośnika i płyty termiczno izolacyjnej, zamocowanej trwale do podłoża co w przypadku awarii przewodów czy konieczności wymiany trzystronnych płyt grzewczych lub ich pokryć jest nie bez znaczenia w obecnym ekonomiczno-konsumpcyjnym modelu bytu i życia a także ochrony środowiska jako że użyte w nim materiały dają się odzyskać i wykorzystać ponownie a zwłaszcza recyklować przemysłowo.

Wynalazek może tworzyć także nowy sposób montażu i demontażu listew, paneli i modułów tak ściennych jak i podłogowych czy sufitowych bez względu na ich zamocowanie pionowe, poziome lub ukośne do każdego podłoża.

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig.1 przedstawia listwę w przekroju pionowym w poprzek listwy z uwidocznionym obszarem wnęki i powietrza, Fig.2 listwę w połączeniu z skrzynką listwy brzegowej w przekroju pionowym wzdłuż listwy i kierunkiem transportu powietrza, Fig.3 przekrój lewego łoża dla przewodów a Fig.4 przekrój zespolonego w całość fragmentu trzystronnej płyty grzewczej i łoża wraz z przewodami oraz ich nośnikiem i płytą termiczno izolacyjną.

Wnęka tunela (1) do transportu powietrza wzdłuż listwy powstała tak po zespoleniu trzystronnej płyty grzewczej (2) z i na płycie termiczno izolacyjnej (3) na której w jej wnętrzu osadzono jedno lub dwa łoża (4) dla mocowania przewodów, tworzy nowy i wydzielony w niej obszar o funkcji izolacyjno-roboczej do pracy pod zadanym kątem. Zespolenie tych trzech podstawowych części w jedną skończoną całość możliwe jest dzięki zastosowanemu systemowi zamka i klucza w postaci wpustów (6) i wypustów (7) umożliwiających ich montaż i demontaż w każdym miejscu i czasie a dalej ich łączenie w złożone i skończone pole ściany, podłogi czy sufitu tak podłączone do jednej dolnej i lub górnej skrzynki listwy brzegowej (5) którą można transportować powietrze i wymuszać jego ruch oraz cyrkulację we wnętrzu pomieszczenia tak skończonego.

Listwami według wynalazku można wykładać całe powierzchnie ścian, podłóg, sufitów lub ich części w zależności od wymogów klimatycznych oraz potrzeb cieplnych ich potencjalnych użytkowników w miejsce istniejących systemów grzewczo-chłodzących lub dodatkowo do nich dla uzyskania dodatkowego efektu wykończenia pomieszczeń.

Wynalazek stanowi udział i tworzy nowe sposoby montażu, mocowania oraz zmiany pokryć jednostki i modułu panela w postaci listwy ściennej lub podłogowej a także ma za zadanie wspierać i rozwijać "nową technologię produkcji innowacyjnych okładzin ściennych i podłogowych grzewczo-chłodzących typu panel" o nazwie POLPANEL.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Powietrzno-termiczna listwa panelowa zawierająca wewnątrz lub na zewnątrz przewody rurowe do przenoszenia czynnika grzewczo-chłodzącego oraz przewody elektryczne grzejne, znamienna tym, że wewnątrz listwy znajduje się wnęka (1) o funkcji izolacyjno-roboczej, powstała po zespoleniu trzystronnej płyty grzewczej (2) z płytą termicznie izolacyjną (3) która tworzy zamknięty tunel do transportu ogrzanego czy chłodzonego wewnętrznie lub zewnętrznie powietrza jako dodatkowego czynnika.

2. Powietrzno-termiczna listwa panelowa według zastrz.1, znamienna tym, że wewnątrz wnęki (1) pomiędzy brzegiem lub brzegami trzystronnej płyty grzewczej (2) a płytą termicznie izolacyjną (3) osadzono jedno lub dwa łoża (4) dla przewodów rurowych grzewczo-chłodzących oraz przewodów elektrycznych grzejnych tak aby tworzyły w połączeniu z trzystronną płytą grzewczą (2) otuliny dla tych przewodów.

3. Powietrzno-termiczna listwa panelowa według zastrz.1, znamienna tym, że trzystronna płyta grzewcza (2) posiada u swej podstawy dwa wpusty (6) o charakterze zamka do łączenia i osadzania jej na wypustach (7) płyty termiczno izolacyjnej (3).

4. Powietrzno-termiczna listwa panelowa według zastrz.2, znamienna tym, że łoże (4) posiada u swej podstawy wpust (6) o charakterze zamka do łączenia i osadzania go na wypustach (7) płyty termiczno izolacyjnej (3).

opis patentowy PL205160B1 w pdf.

technologia ogrzewania - opis z wyszczególnieniem praw

Najnowsze rozwiązania dotyczące ogrzewania i paneli grzewczych alu-therm i B+R

Łoże aluminiowe nośne przewodów grzewczo-chłodzących - opracowane przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAPanel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKASpoon-Click "Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących" - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKASposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające - opracowane przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAWielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAB+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - znak towarowy na rzecz KRAMARZ POLSKA