Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wynalazek 014 - Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji 

Wynalazek - Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej ... więcej PROJEKT X

GĄSIENICA DWURZĘDOWA
ZWŁASZCZA do CZOŁGU w wersji
BEZSTOPNIOWEJ, DWUSTOPNIOWEJ i TRZYSTOPNIOWEJ


Wynalazek P.364785
zgł. do UPRP z 04.02.2004r. zastrzeżenia patentowe (6)
Uprawniony : Kramarz Józef, Twórca przedmiotu : Kramarz Józef, Dębica, PL

>>> następny wynalazek (015)

Pierwszy z naszych wynalazków
w zakresie nowej koncepcji budowy
czołgów nowej generacji o innym zestaleniu
wieży z kadłubem oraz innych zespołach trakcyjnych,
rozpoczynający od podstaw serię wynalazków do Projektu X


Opublikowany

Dalej kolejny wynalazek

Powrót do historii i chronologii wynalazków

Historia i losy tego wynalazku, inspiracji i celu jaki przyświecał jego twórcy, wkrótce

zobacz tymczasem ... Projekt X w PDF

Wynalazek uczestniczy i tworzy udział w Projekcie X stanowiącym w całości polską myśl techniczną w zakresie budowy i rozwoju czołgu "x" ustaloną szeregiem naszych wynalazków w tym obszarze wiedzy technicznej oraz opatentowanego stanu techniki światowej.

więcej ... projekt koncepcyjny polskiego czołgu X

B+R Patenty Prawa Ochronne Kramarz Polska - Patent 205162 z Projektu X ... więcej opis i projekt koncepcyjny czołgu X oraz Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej

Patent NR 205162 na Gąsienicę dwurzędową zwłaszcza do czołgu w wersji … na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

Rysunki odręczne z dokumentacji patentowej PL 205162 z roku 2004 do Projektu X

PATENT PL205162 - Rysunek z Patentu 205162 ... więcej opis i Projekt XPATENT PL205162 - Rysunek z Patentu 205162 ... więcej opis i Projekt X

...

Wyciąg istoty rozwiązania z opisu patentowego PL NR 205162 do Projektu czołgu X

Istota rozwiązania w wersji bezstopniowej polega na tym, że gąsienica składa się z dwóch rzędów samodzielnych gąsienic tej samej wysokości o stosunku szerokości jak 1:2 gąsienicy zewnętrznej do gąsienicy wewnętrznej w którym to układzie gąsienica wewnętrzna została rozdzielona poprzecznie na dwie odrębne i samoistne gąsienice, stanowiące łącznie 2/3 udziału w całej jej długości, wyznaczonej tak długością gąsienicy zewnętrznej, tworząc w sumie nimi zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynoszącym w niej udział łączny w 1/3 długości oraz 2/3 szerokości całej gąsienicy.

Istota rozwiązania w wersji dwustopniowej polega na tym, że gąsienica składa się z dwóch rzędów samodzielnych gąsienic o dwóch wysokościach z których zewnętrzna jest obniżona o stopień wynoszący szerokość gąsienicy zewnętrznej i o stosunku szerokości jak 1:2 gąsienicy zewnętrznej do gąsienicy wewnętrznej w którym to układzie gąsienica wewnętrzna została rozdzielona poprzecznie na dwie odrębne i samoistne gąsienice, stanowiące łącznie 2/3 udziału w całej jej długości, wyznaczonej tak długością gąsienicy zewnętrznej, tworząc w sumie nimi zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynoszącym w niej udział łączny w 1/3 długości oraz 2/3 szerokości całej gąsienicy.

Istota rozwiązania w wersji trzystopniowej polega na tym, że gąsienica składa się z dwóch rzędów samodzielnych gąsienic o trzech wysokościach w których gąsienica zewnętrzna obniżona jest o dwa stopnie, wynoszące w sumie dwie szerokości gąsienicy zewnętrznej a gąsienica wewnętrzna po jej rozdzieleniu wzdłużnym na dwie części została obniżona o jeden stopień, wynoszący także szerokość gąsienicy zewnętrznej przy jednoczesnym zachowaniu stosunku szerokości jak 1:2 gąsienicy zewnętrznej do gąsienicy wewnętrznej w którym to układzie gąsienica wewnętrzna została rozdzielona poprzecznie na dwie odrębne i samoistne gąsienice, stanowiące łącznie 2/3 udziału w całej jej długości, wyznaczonej tak długością gąsienicy zewnętrznej, tworząc w sumie nimi zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynoszącym w niej udział łączny w 1/3 długości oraz 2/3 szerokości całej gąsienicy. Tak zespolona konstrukcja gąsienicy w każdej z prezentowanych wersji wynalazku pozwala na uzyskanie dodatkowej powierzchni płyty podłogowej dla osiągnięcia nią celów dalszych a sam napęd w zależności od usytuowania silnika w każdej z wersji przekazywany jest transmisyjnie na wszystkie powstałe tak wersje gąsienic i ich pary.

Itd. jak w opisie patentowym z 2004 roku

opis patentowy PL 205162 w PDF

Zobacz też ... inne ujawnione wynalazki i patenty do nich w zakresie tego Projektu X

Patent 205165 na Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu - Projekt X

oraz czołgu nowej generacji X

PATENTY z lat 2004-2007
na oznaczone z tytułu wynalazki:

Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu,

Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej, Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu, Sposób zmiany wysokości i sylwetki uzyskany sposobami budowy przedziałów bojowych załogi czołgu nowej generacji,

Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiźnie czołgu nowej generacji, Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji, Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji ...

Patent 205164 na Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej - Projekt XPatent 205163 na Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu - Projekt XPatent 208545 na Sposób zmiany wysokości i sylwetki uzyskany sposobami budowy przedziałów bojowych załogi czołgu nowej generacji - Projekt X

...

Patent 208546 na Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiźnie, czołgu nowej generacji - Projekt XPatent 208542 na Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji - Projekt XPatent 208547 na Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji - Projekt X

...

Zobacz też ... inne realizowane przez nas projekty B+R na przestrzeni ostatnich lat

Projekt POLPANEL ... więcejProjekt ART-RAM ... więcejProjekt Izery TOP ... więcej

...

zobacz ... więcej naszych Projektów

Zobacz też ... Najnowsze filmy utrwalonych na playliście nowych wynalazków i praw