Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wynalazek 016 - Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu - Projekt czołgu X 

Wynalazek - Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu ... więcej PROJEKT X

PANCERZ
KOMOROWY ZWŁASZCZA CZOŁGU


Wynalazek P.365351
zgł. do UPRP z 18.02.2004r. zastrzeżenia patentowe (4)
Uprawniony : Kramarz Józef,
Twórca przedmiotu : Kramarz Józef, Dębica, PL

>>> następny wynalazek (017)

Kolejny z naszych wynalazków
w zakresie nowej koncepcji budowy
czołgów nowej generacji o innym zestaleniu
wieży z kadłubem oraz innych zespołach trakcyjnych,
rozpoczynający od podstaw serię wynalazków do Projektu X


Opublikowany

Dalej kolejny wynalazek

Powrót do historii i chronologii wynalazków

Historia i losy tego wynalazku, inspiracji i celu jaki przyświecał jego twórcy, wkrótce

zobacz tymczasem ... Projekt X w PDF

Wynalazek uczestniczy i tworzy udział w Projekcie X stanowiącym w całości polską myśl techniczną w zakresie budowy i rozwoju czołgu "x" ustaloną szeregiem naszych wynalazków w tym obszarze wiedzy technicznej oraz opatentowanego stanu techniki światowej.

więcej ... projekt koncepcyjny polskiego czołgu X

B+R Patenty Prawa Ochronne Kramarz Polska - Patent 205165 do Projektu X ... więcej opis i projekt koncepcyjny polskiego czołgu X oraz Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu

Patent NR 205165 na Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu … na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

Rysunki odręczne z dokumentacji patentowej PL 205165 z roku 2004 do Projektu X

PATENT PL 205165 - Rysunki odręczne z dokumentacji patentowej PL 205165 z roku 2004 do Projektu X ... więcej opis i Projekt XPATENT PL 205165 - Rysunki odręczne z dokumentacji patentowej PL 205165 z roku 2004 do Projektu X ... więcej opis i Projekt X

...

Zastrzeżenia patentowe dla tej wersji pancerza czołgu nowej generacji z Projektu X

1. Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu, składający się ze ściany zewnętrznej połączonej trwale ze ścianą wewnętrzną dnem oraz wiekiem, znamienny tym, że skorupa pancerza w kształcie dowolnego naczynia, formy, komory (19) składa się z systemu zaworów wlewowo-zasypowych (5) ustalonych we wieku (3) łączącym ścianę zewnętrzną (1) wraz ze ścianą wewnętrzną (2) oraz systemu zaworów wylewowo-wysypowych (6) ustalonych w dnie (4) komory (19) lub połączonych komór (19) systemem zaworów przelewowo-przesypowych (13) ustalonych w łączniku przelewowym (12) na obiegu którego ustalono pompy ssąco-tłoczące oraz sprężające (14) stanowiąc tak nimi maksymalnie 50% udziału w grubości, objętości i masie tak powstałych komór (19) pancerza w którym pozostałe 50% jego całości stanowi dowolny czynnik stały, ciekły lub gazowy w postaci wypełnienia (7).

2. Pancerz komorowy według zastrz. 1, znamienny tym, że komora (19) składa się z wewnętrznych grodzi działowych (17) oraz żeber działowych (18) dzielących komorę (19) na samodzielne komory (19) połączone łącznikiem przelewowym (12) i zaworami przelewowo-przesypowymi (13).

3. Pancerz komorowy według zastrz. 1, znamienny tym, że komora (19) posiada zewnętrznie i obrysowo ustaloną krawędź spływu (8) oraz wnękę (11) powstałą tak z połączenia płaszczyzny spływu (9) z płaszczyzną podspływu (10) w której wewnętrznie ustalono łącznik przelewowy (12).

4. Pancerz komorowy według zastrz. 1, znamienny tym, że komora (19) posiada na płaszczyźnie spływu (9) oraz płaszczyźnie podspływu (10) dodane moduły lub okładziny zewnętrzne (15) oraz we wnęce (11) dodane moduły lub okładziny wewnętrzne (16) o funkcji różno-zmiennej.

itd. jak w opisie patentowym z 2004 roku.

opis patentowy PL 205165 w PDF

Zobacz też ... inne ujawnione wynalazki i patenty do nich w zakresie tego Projektu X

Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu - wynalazek do Projektu X


Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu

W całości płyt płaskich bez wystających
części, kryty wraz z gąsienicami w kilku wersjach,
wyglądem przypominający układ diamentowy "stealth"

Przygotowany w wersjach rozwojowych do mocowania
okładzin zewnętrznych, zrywalnych pochłaniających oraz
rozpraszających energię trafienia w sposób ślizgu kierunkowego.

Z mocno obniżonym echem radarowym, zmierzającym w dalszych
wersjach tego typu kadłubów do doprowadzenia częściowej niewidzialności
oraz wykrywalności przez radary i stacje radiolokacyjne znanych obecnie typów.


Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji - wynalazek do Projektu X

Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu
uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji


Znamienny tym, że ściany „komory” w postaci „modułu teleskopowego” korzystnie kształtu cylindra złożone są z dwóch tulei osadzonych w tulei stanowiącej barbetę dla odrębnych trzonów kadłuba osadzonego na tulei środkowej i trzonu wieńca wieży osadzonego na lub i w tulei wewnętrznej, ruchomych w pionie i odrębnie o ustalony skok wymuszony siłownikami umieszczonymi w otworach tulei, czterech sekcji siłowników.

W którym, korzystnie dla wynalazku, ustalono sposób budowy przedziału bojowego załogi z ustaloną odrębnie „komorą” która ma i tworzy wewnątrz kadłubowe wnęki wolne obszarem, tworzącym i działającym jak między dystansowa próżnia, wypełniona urządzeniami i systemami zewnętrznymi tego czołgu, kumulującymi i pochłaniającymi energię pierwszego przebicia pancerza tego kadłuba a w zamiarze i efekcie chroniącymi zniszczenie tej „komory”, tj. przedział bojowy załogi.

Zobacz też inne Systemy Kramarz Polska powstałe w wyniku prac i opracowań B+R

Systemy akumulacji i gromadzenia energii cieplnej ... więcejSystemy ogrzewania, absorpcji i odzysku ciepła ... więcejSystemy łączenia i montażu paneli na click ... więcej

...

Zobacz też ... Najnowsze filmy utrwalonych na playliście nowych wynalazków i praw